Zvyšování interkulturní prostupnosti v Brně

Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně

  • Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0006492
  • Realizace: 10/2017 – 09/2019
  • Cílem projektu je snižovat bariéry integrace cizinců v rámci veřejných institucí ve městě Brně skrze ověření dobré praxe ze zahraničí v podmínkách České republiky. Praxe je založena na vytvoření pozice interkulturních pracovníků uvnitř samosprávy souběžně s realizací vzdělávacích aktivit za účelem podpory kulturní diverzity napříč samosprávou a se zakotvením této podpory do strategických dokumentů. Projekt je založen na přenosu dobré praxe ve spolupráci s městy Vídeň a Malmö.
  • Řešeno v partnerství s městem Brnem
  • SocioFactor jako partner prováděl v rámci projektu tyto činnosti: realizaci vstupní a průběžné analýzy potřeb, přípravu výzkumného nástroje pro evaluaci, realizaci evaluace, tvorbu kompetenčního modelu, vytvoření modulárního systému interkulturního vzdělávání pro interkulturní pracovníky i zaměstnance veřejných institucí a realizace vzdělávání. Dále spolupracoval na návrhu změn a doplnění projektu a podílel se na PR a šíření informací o projektu.

 

Hlavními výstupy byly:

 

Další výstupy: 

Nahoru