Evaluační výzkum

Evaluace je aplikovaný výzkum, který využívá výzkumné metody a techniky s cílem určit hodnotu aktivity, činnosti, intervence nebo programu. Při evaluačním výzkumu využíváme široké spektrum jak kvalitativních, tak kvantitativních metod a klademe důraz na praktické využití.

Využíváme různé evaluační přístupy, ke každé evaluaci přistupujeme individuálně a volíme vhodný přístup a evaluační design.

Využíváme například evaluační přístupy:

 • Teorií vedená evaluace dopadů
 • Kontrafaktualní evaluace
 • Konfirmační evaluace
 • Explorační evaluace
 • Konstruktivistický evaluace
 • Evaluace vedená teorií
 • Responsivní evaluace a další

 

Realizujeme:

 • Plánovací evaluace (před započetím realizace procesu)
 • Formativní evaluace (v průběhu realizace procesu)
 • Sumativní evaluace (zhodnocení po ukončení procesu)

 

K evaluaci využíváme různá hodnotící kritéria například:

 • Relevance (Relevance) – očekáváné dopady jsou v souladu s potřebami cílových skupin
 • Účinnost (Effectiveness) – vztah mezi cíli a výstupy
 • Efektivita (Efficiency) – komparace vstupů a výstupů
 • Udržitelnost (Sustainability) – pokračování užitku
 • Dopad (Impact) – krátkodobé a dlouhodobé dopady, dopady na cílové skupiny

 

V rámci sociálních služeb můžeme realizovat například:

 • Analýza stakeholderů – analýza všech zainteresovaných aktérů okolo organizace a programů
 • Evaluace výkonu – zjišťování výkonu v organizaci, například monitoring času, který je věnován klientům nebo aktivitám
 • Evaluace kvality – zjišťování kvality v organizaci například na základě konkrétních indikátorů
 • Evaluace spokojenosti klientů – zjišťování spokojenosti klientů s organizací a službami
 • Evaluace změn u klientů – zjišťování změn, kterých klienti dosáhli díky organizaci a aktivitám, sledování charakteru změna a jejich četnost
Nahoru