Projekty

V září jsme zahájili realizaci dvouletého projektu s názvem Pracovat může každý, který je zaměřen na pomoc osobám nejhůře umístitelných na trh práce v důsledku kumulace více handicapů. Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a je registrován pod číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0./15_040/0002421.

Projekt je zaměřen na řešení problémů nezaměstnaných osob, které v důsledku koncentrace více handicapů patří k nejhůře uplatnitelným na trhu práce. Cílovou skupinou jsou osoby nízkokvalifikované a dlouhodobě nezaměstnané, které žijí v Moravskoslezském kraji, prioritně v částech, které se potýkají s vysokou nezaměstnaností spojenou se strukturálními změnami.

Projekt představuje komplex provázaných odborných poradenských, motivačně-aktivizačních aktivit, včetně zprostředkování, jejichž cílem je zlepšit zaměstnatelnost účastníků a přivést je k úspěšnému uplatnění na trhu práce.

Na základě oslovení potencionálních kandidátů vstoupí do projektu minimálně 75 osob splňujících specifika cílové skupiny. Všechny tyto osoby se zúčastní motivačně-aktivizačního programu, která bude mít podobu 8 denního kurzu. 50 osob projde diagnostikou  osobních předkpokladů pro absolvování rekvalifikačního kurzu a výkonu profese. Další aktivitou v projektu jsou rekvalifikační kurzy, prostřednictvím kterých bude min. 40 účastníkům zajištěno zvýšení kvalifikace. Předpokládáme, že se nám podaří umístit do zaměstnání minimimálně 30 účastníků, z nichž minimálně 10 bude zprostředkován nástup na pracovní místo podpořené mzdovým příspěvkem.

 

Nahoru