< >

Projekty

Dlouhodobě se věnujeme realizaci inovačních projektů. 
 
Pokud máte zájem o podrobnější informace o jednotlivých projektech, obraťte se na:
Mgr. Barbora Lesková, DiS., leskova@sociofactor.eu+420 774 707 441

Aktuálně realizované projekty

 

"Podpora preventivních programů v Ostravě" 

  • Cílem projektu je v rámci města Ostravy i MSK pomoci rodinám a dětem, aby nedocházelo k jejich sociálnímu selhání, při zvládání nároků na ně kladených sociálním prostředím a schopnosti řešit problémy včas, aby nedocházelo k nepřiměřenému sociálnímu fungování, ohrožení dětí a nahromadění rizikových způsobů chování.
  • Cíle bude dosaženo prostřednictvím učení se organizací projektovat služby na základě identifikace příčin sociálních problémů, které rodinám s dětmi hrozí a v budoucnu by se mohly stát předmětem nákladných intervencí.

Více informací...

 

„Podmínky  pro  harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí s potřebami ochrany přírody  a  rozvoje regionů“ 

  • Předmětem řešení projektu je podrobné zmapování vlivu singletrailů na životní prostředí a návrhy na optimalizaci jejich budování.
  • Dopady přítomnosti singletrailů v krajině budou monitorovány na třech modelových lokalitách.  
  • Porovnávána bude situace v příměstských lokalitách v méně dotčené krajině Rychlebských hor.
  • Sledován bude dopad na biodiverzitu lokalit, společenské prostředí a život okolních obyvatel a dopad na turismus v regionu. 

Více informací ...

Nahoru