Další publikace

Výsledky výzkumů publikujeme formou odborných článků, kapitol odborných knih, článků ve sbornících nebo formou certifikovaných metodik.

Tyto výstupy jsou součástí informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaV).  Níže najdete ty nejčerstvější. 

 

Nahoru