Aktuality

Hledaný název:

Závěrečná zpráva k projektu Děti dětí bez násilí

V souhrnné výzkumné zprávě přinášíme závěry výzkumu zaměřeného na téma mezigeneračního přenosu domácího násilí. Jeho cílem bylo popsat průběh mezigeneračního přenosu násilí, pojmenovat jeho příčiny a poukázat na postoje, které mezigenerační přenos umožňují nebo podporují. 
Kategorie: Datum vydání: 30.05.2024 Více informací..

Souhrnná analýza pravidel přidělování a dostupnosti bytů v Moravskoslezském kraji

Od února 2024 zpracováváme pro Moravskoslezský kraj Souhrnnou analýzu pravidel přidělování a dostupnosti bytů v Moravskoslezském kraji. Analýza poukáže na způsoby a trendy v oblasti pronájmu bytů ve vlastnictví samospráv v kraji. Moc děkujeme pracovníkům Odboru sociálních věcí a Odboru majetku města Magistrátu města Opavy za poskytnutí rozhovorů, které nám pomohly připravit další kroky výzkumu.

 

Kategorie: Datum vydání: 16.05.2024 Více informací..

Hodnocení dopadů koordinované pomoci v obcích zasažených tornádem

Právě jsme zveřejnili výzkumnou zprávu, která přináší výzkumné výsledky týkající se hodnocení dopadů koordinované pomoci v obcích zasažených tornádem. Cílem evaualuace bylo zhodnotit dopady koordinované pomoci v obcích, které byly v roce 2021 zasaženy tornádem.

 

 

Kategorie: Datum vydání: 16.05.2024 Více informací..

Konference Děti dětí bez násilí

Výsledky našeho výzkumu, který se zabýval závažnou problematikou přenosu domácího násilí z generace na generaci, představily na únorové konferenci v Praze naše výzkumnice Petra Šobáňová a Veronika Prokschová. 

 

 

 

 

Kategorie: Datum vydání: 07.03.2024 Více informací..

Prezentace výsledků výzkumu pro UNHCR

Během posledního listopadového týdne naši výzkumníci vystoupili na konferenci s názvem Integrace na lokální úrovni a role obcí v integračním procesu, kde prezentovali výsledky dlouhodobého výzkumu pro Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

Kategorie: Datum vydání: 30.11.2023 Více informací..

Kulaté stoly na téma hledání konsenzu a doporučení pro posílení systému ochrany dětí

Na konci měsíce října jsme v Brně a Ostravě ve spolupráci s Ministerstvo práce a sociálních věcí organizovali kulaté stoly, jejichž hlavním cílem bylo hledání konsensu a doporučení pro posílení českého systému ochrany dětí. Součástí byla nejen prezentace našich zjištění a doporučení hodnotící analytické zprávy a její validace, ale především široká diskuse založená právě na hledání konsensu.

 

 

Kategorie: Datum vydání: 20.10.2023 Více informací..

Začátek sběru dat v obcích zasažených tornádem

To, jaké dopady měla koordinovaná pomoc v obcích zasažených tornádem, bude náš výzkumný tým zkoumat od pátku 28.8 až středy 30.8. 2023. Data budeme ve všech zasažených obcích sbírat pomocí dotazníkového šetření a biografických rozhovorů. 

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 23.08.2023 Více informací..

BOJUJME SPOLEČNĚ PROTI PŘENOSU DOMÁCÍHO NÁSILÍ!

Zažít násilí není lehké, ať už jste obětí, původcem či svědkem. Všechny vaše zkušenosti jsou pro nás cenné. Pomozte nám nasbírat data a zapojte se do dotazníkového šetření. 
Kategorie: Výzkum Datum vydání: 22.08.2023 Více informací..

Projekt Děti dětí bez násilí

Náš výzkumný tým momentálně pracuje na projektu Děti dětí bez násilí, který je zaměřen na transgenerační přenos domácího a genderově podmíněného násilí. V těchto dnech realizujeme dotazníkové šetření s osobami, které mají se zmíněným druhem násilí osobní zkušenost.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 08.08.2023 Více informací..

Data collection and analysis in 2023 to the UNHCR office in the Czech republic

V současné době náš výzkumný tým realizuje sběr a analýzu dat pro kancelář UNHCR v rámci celé České republiky. 

 

 

 

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 30.05.2023 Více informací..

Snídaně lektorského týmu

Proběhla historicky první Pozdní snídaně lektorského týmu.

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 09.02.2023 Více informací..

Příprava strategie v Olomouci

V druhé polovině roku 2022 jsme společně s Magistrátem města Olomouce participovali na přípravě dokumentu Strategie prevence kriminality města Olomouce.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 06.02.2023 Více informací..

Ohlédnutí za rokem 2022

Sledujete náš YouTube kanál? 
Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 31.01.2023 Více informací..

Hrdinství, které není vidět

Ke konci loňského roku byl dokončen projekt Podporujeme hrdinství, které není vidět III, který jsme sledovali z pohledu evaluace.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 20.01.2023 Více informací..

Prevence v obrazech

Několik fotografií ze setkání 16.12.2022 jsme vložili do galerie. 
Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 16.01.2023 Více informací..

Evaluace projektu Azylové domy v Olomouckém kraji I.

Náš výzkumný tým díky evaluování tohoto projektu nahlédl podrobněji do problematiky jak zřizovatelů a provozovatelů „azyláků“, tak do životů samotných uživatelů služby, tedy klientů.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 09.01.2023 Více informací..

Vánoční přání

Krásné Vánoce a úspěšný rok 2023.

Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 22.12.2022 Více informací..

Letos nocleženky

Letošní vánoční sbírka byla na nákup nocleženek. 
Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 21.12.2022 Více informací..

Prevence 16.12. 2022

Námi realizovaný projekt Podpora preventivních programů v Ostravě se blíží k závěru.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 13.12.2022 Více informací..

Sčítání osob z vybraných kategorií klasifikace ETHOS

Souhrnná výzkumná zpráva Sčítání osob z vybraných kategorií klasifikace ETHOS byla dokončena.
Kategorie: Výzkum Datum vydání: 24.11.2022 Více informací..

Cílové skupiny nejohroženější bytovou nouzí

Zítra budou senior výzkumníci prezentovat výsledky z výzkumu Sčítání osob z vybraných kategorií klasifikace ETHOS II.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 14.11.2022 Více informací..

Další z otevřených kurzů

Otevřený akreditovaný kurz Základy první pomoci pro pracovníky v pomáhajících profesích. 
Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 24.10.2022 Více informací..

Setkání se studenty

Dnes jsme studentům představili společnost SocioFactor. 
Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 20.10.2022 Více informací..

Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli

Projekt KVASAR se zaměřil na pilotní ověření nově vytvořených modularizovaných rekvalifikačních kurzů v regionech ve spolupráci se zaměstnavateli.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 13.10.2022 Více informací..

Životy pozastaveny: Profily a záměry uprchlíků z Ukrajiny 2

Dne 23. 9. 2022 byl zveřejněn další průzkum organizace UNHCR Lives on Hold.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 07.10.2022 Více informací..

Projekt podporující osoby se zdravotním postižením byl ukončen

Žít normálně je název projektu realizovaného v období 2020 – 2022. Měl několik klíčových aktivit zaměřených na podporu začlenění osob se zdravotním postižením do běžné společnosti.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 03.10.2022 Více informací..

Strategie prevence kriminality v Ostravě

Dlouhodobě realizujeme pro Magistrát města Ostravy analýzy či výzkumná šetření. Statutární město Ostrava je rovněž nefinančním partnerem našeho projektu Podpora preventivních programů v Ostravě.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 19.09.2022 Více informací..

Cesta ke změně v SKP – Centrum, o.p.s.

Realizátoři projektu se rozhodli pro využití metody HDC - Human Centered Design (HCD).

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 12.09.2022 Více informací..

Podpora sociálního vyloučení HIV pozitivní komunity

Česká společnost AIDS realizovala projekt, který se zaměřil na vývoj nových služeb pro osoby z HIV pozitivní komunity a osoby z jejího blízkého okolí.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 02.09.2022 Více informací..

Model sítě služeb

Rozsáhlý projekt Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v České republice má několik klíčových aktivit.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 22.08.2022 Více informací..

Projekt Rozvoj systému sociálních služeb

Před nedávnem byla dokončena a odevzdána Závěrečná evaluační zpráva projektu Rozvoj systému sociálních služeb.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 08.08.2022 Více informací..

Životy pozastaveny: Profily a záměry uprchlíků z Ukrajiny

I v České republice probíhalo na počátku června 2022 dotazníkové šetření mezi ukrajinskými uprchlíky.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 23.07.2022 Více informací..

Potřeby pěstounů

Analýza pěstounské péče na přechodnou dobu (PPPD) v Moravskoslezském kraji informuje také o potřebách pěstounů.
Kategorie: Výzkum Datum vydání: 13.07.2022 Více informací..

Podpora vzniku Center duševního zdraví III

V rámci projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III jsme působili jako evaluátoři.
Kategorie: Výzkum Datum vydání: 28.06.2022 Více informací..

Evaluace projektu Podpora preventivních programů v Ostravě

V projektu Podpora preventivních programů v Ostravě jsme postoupili do další fáze, závěrečné fáze – evaluace.
Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 16.06.2022 Více informací..

Sčítání osob z vybraných kategorií klasifikace ETHOS

„Sčítání osob ve vybraných kategoriích klasifikace ETHOS II“ stále probíhá.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 01.06.2022 Více informací..

Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina

Naši evaluátoři se účastnili několika setkání, rozhovorů a diskuzí v rámci zpracovávané evaluace projektu.
Kategorie: Výzkum Datum vydání: 26.05.2022 Více informací..

Stárnutí je výzva

Závěrečná mezinárodní konference projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň - STÁRNUTÍ JE VÝZVA!

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 19.05.2022 Více informací..

Sčítání osob z vybraných kategorií klasifikace ETHOS

Problematika bezdomovství je v České republice tématem, kterému je věnována značná pozornost.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 01.04.2022 Více informací..

Analýza pěstounské péče na přechodnou dobu (PPPD) v Moravskoslezském kraji

Analýza pěstounské péče na přechodnou dobu v Moravskoslezském kraji vznikla v rámci spolupráce Iniciativy 8000důvodů s Moravskoslezským krajem.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 25.03.2022 Více informací..

Nabídka otevřených vzdělávacích kurzů

Připravujeme řadu otevřených vzdělávacích kurzů pro rok 2022.

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 21.03.2022 Více informací..

Strategie prevence kriminality v Ostravě

Pro Statutární město Ostrava ve spolupráci s pracovníky úseku prevence připravujeme Strategii prevence kriminality 2023+.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 08.03.2022 Více informací..

Analýza budoucích potřeb pečujících osob o děti s poruchou autistického spektra

Realizovali jsme zakázku pro nestátní neziskovou organizaci Mikasa z.s., která pomáhá lidem nejen s autismem.

Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 07.02.2022 Více informací..

Singletraily - harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí

Projekt s názvem „Podmínky  pro  harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí s potřebami ochrany přírody  a  rozvoje regionů“ byl ukončen. 

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 13.01.2022 Více informací..

Vánoční sbírka

I letos jsme se rozhodli uspořádat „Vánoční sbírku“ a vybranou částku věnovat na dobročinné účely.

Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 21.12.2021 Více informací..

Vánoční přání

Přejeme všem krásné vánoční svátky, úspěšné zakončení roku stávajícího a bezstarostný vstup do roku nadcházejícího.

Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 17.12.2021 Více informací..

Jak dopadla anketa na Dubině?

V průběhu měsíce července 2021 jsme pro účely projektu „Podpora preventivních programů v Ostravě“ realizovali anketu mezi dětmi a mládeží žijící v ostravské čtvrti Dubina.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 02.12.2021 Více informací..

Sebezkušenostní výcvik ukončen

Sebezkušenostní výcvik pro sociální prevenci skončil.

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 19.11.2021 Více informací..

Rozvoj systému sociálních služeb

Právě probíhá dotazníkové šetření v rámci projektu „Rozvoj systému sociálních služeb“. 
Kategorie: Výzkum Datum vydání: 15.11.2021 Více informací..

Závěrečná konference projektu Profíci II

Dnes probíhá Závěrečná konference projektu Profíci II.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 11.11.2021 Více informací..

Analýza systému dalšího vzdělávaní sociálních pracovníků

Výzkumná zpráva Analýza systému dalšího vzdělávaní sociálních pracovníků byla právě uveřejněna.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 21.10.2021 Více informací..

EURORESO GENERAL ASSEMBLY 2021

Dne 23. září 2021 proběhlo v Rotterdamu GENERAL ASSEMBLY 2021 mezinárodní asociace EURORESO.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 19.10.2021 Více informací..

Evaluace projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví

Výzkumný tým SocioFactor zajišťuje evaluaci projektu.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 11.10.2021 Více informací..

Podzimní vzdělávací kurzy

Nemáte splněno povinné vzdělávání pro rok 2021?

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 22.09.2021 Více informací..

Studenti na praxi

Budoucí socioložky prostřednictvím zúčastněného pozorování a rozhovoru realizovaly krátké etnografické šetření.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 03.09.2021 Více informací..

Vzděláváme zaměstnance organizace Spolu pro rodinu z.s.

Sebezkušenostní výcvik pro sociální prevenci je vzdělávání s akreditací u Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 26.08.2021 Více informací..

Osvětové a destigmatizační aktivity

Evaluace projektu se dotýká také velmi zajímavé a na veřejnost působící aktivity Osvětové a destigmatizační aktivity.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 19.08.2021 Více informací..

Žít normálně

Projekt se zaměřuje na řešení problémů v návaznosti na proces transformace pobytových sociálních služeb.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 12.08.2021 Více informací..

Analýza dopadu antidiskriminačního zákona

Výzkum byl zaměřen na zpracování podkladů pro návrh systémového řešení věkové diskriminace a násilí na seniorech.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 05.08.2021 Více informací..

Metodika rodinné politiky na krajské a místní úrovni

Velmi nás těší, když jsou výsledky námi provedených výzkumů využívány ke zlepšování postupů a služeb a odkazují na ně nově vznikající dokumenty.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 27.07.2021 Více informací..

Analýza pěstounské péče v Moravskoslezském kraji

Právě pracujeme na Analýze pěstounské péče na přechodnou dobu v Moravskoslezském kraji. Zadavatelem této analytické práce je Nadace J&T.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 19.07.2021 Více informací..

Simulátor stáří je k dispozici účastníkům našich kurzů

Simulátor stáří využíváme v kurzu nazvaném Podpora kvality života seniorů v sociálních službách o rozsahu osmi vyučovacích hodin.

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 07.07.2021 Více informací..

Budování týmu, evaluace a podpora inovací na oddělení SPOD Magistrátu města Hradec Králové

Unikátní publikace přibližuje ve dvou samostatných částech profesionální budování více než třicetičlenného týmu sociálních pracovníků.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 21.06.2021 Více informací..

Poděkování

Poděkování za zajištění kurzu Rozhovor jako nástroj individuálního plánování. 
Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 14.06.2021 Více informací..

Projekt Azylové domy v Olomouckém kraji I.

Po celou dobu realizace projektu probíhá evaluace, která je rozdělena do několika částí.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 07.06.2021 Více informací..

Závěrečná evaluace projektu Nástroje řízení kvality a efektivity

Rádi bychom nyní představili závěrečnou evaluační zprávu, která shrnuje, čeho se nám povedlo či nepovedlo dosáhnout v oblasti zvyšování kvality služeb.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 02.06.2021 Více informací..

Krizová intervence v Charita Ostrava

Dne 24. května 2021 byl zahájen akreditovaný vzdělávací kurz „Základní kurz krizové intervence pro sociální pracovníky“.

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 26.05.2021 Více informací..

Analýza systému dalšího vzdělávaní sociálních pracovníků

Probíhá dotazníkové šetření v rámci Analýzy systému dalšího vzdělávaní sociálních pracovníků. 
Kategorie: Výzkum Datum vydání: 24.05.2021 Více informací..

Vzděláváme v inovativním projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“

V prostředí služeb se objevil další zajímavý inovativní projekt. Nese název Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina. 

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 13.05.2021 Více informací..

Vyhlášení cen SozialMarie – naše práce byla oceněna!

Výherci soutěže o mezinárodní cenu za výjimečné sociální inovace SozialMarie – Prize for Social Innovation byli slavnostně vyhlášeni v sobotu 1. května 2021.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 05.05.2021 Více informací..

Rekreace a ochrana přírody - s rozumem ruku v ruce!

Dvanáctý ročník konference Rekreace a ochrana přírody se uskuteční ve dnech 10. a 11. května 2021 online formou.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 20.04.2021 Více informací..

Singletraily - harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí

V současné době se naši výzkumníci plně věnují přípravě publikací, které patří mezi povinné výstupy projektu.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 09.04.2021 Více informací..

Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

Pro Sociální služby města Kroměříže p. o. realizujeme od září 2020 sedm akreditovaných vzdělávacích kurzů.

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 06.04.2021 Více informací..

Cena SozialMarie

Od roku 2005 se udílí cena SozialMarie. Jedná se o cenu pro výjimečné projekty v oblasti sociálních inovací v Evropě.
Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 01.04.2021 Více informací..

Setkáváme se online

Společná setkání průvodců a pracovníků organizací v rámci projektu „Podpora preventivních programů v Ostravě“ jsme museli přenést do on-line prostředí.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 26.03.2021 Více informací..

Projekt "Cesta ke změně"

Evaluace projektu „Cesta ke změně" jehož realizátorem je SKP – CENTRUM, o.p.s., se soustřeďuje na podporu a podávání průběžné zpětné vazby celému realizačnímu týmu.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 16.03.2021 Více informací..

Podpora preventivních programů v Ostravě

Projekt „Podpora preventivních programů v Ostravě“ probíhá i ve ztížených podmínkách.
Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 10.03.2021 Více informací..

Násilí na seniorech

Aktuálně zpracováváme analýzu zaměřenou na vytváření podkladů pro návrh systémového řešení věkové diskriminace a násilí na seniorech.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 05.03.2021 Více informací..

Sebezkušenostní výcvik pro sociální prevenci

Ministerstvo práce a sociálních věcí nám udělilo akreditaci na nový výcvik v rozsahu 120 vyučovacích hodin.

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 22.02.2021 Více informací..

Prezentace výstupů z výzkumu Hodnocení působení Asistentů prevence kriminality

Dne 17. února 2021 proběhla online prezentace výstupů výzkumu Hodnocení působení Asistentů prevence kriminality.
Kategorie: Výzkum Datum vydání: 18.02.2021 Více informací..

Článek v Sociální práce, 6/2020

Článek se věnuje evaluaci sociálně inovačního projektu testujícího interkulturní práci v rámci Magistrátu města Brna.

 

Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 15.02.2021 Více informací..

„Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“

Proběhl On-line kulatý stůl v rámci projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“.
Kategorie: Výzkum Datum vydání: 12.02.2021 Více informací..

Pěstounská péče příbuzných - analýza potřeb

Výstupy výzkumu v rámci  projektu Pěstounská péče příbuzných jsou zveřejněny.  
Kategorie: Výzkum Datum vydání: 11.02.2021 Více informací..

Vzdělávací program v Kraji Vysočina

Zahájili jsme vzdělávací program v Kraji Vysočina. 
Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 08.02.2021 Více informací..

Projekt "Řízení kvality a efektivity služeb"

V rámci projektu vzniklo celkem pět edukačních videí. 
Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 03.02.2021 Více informací..

Aktualizovaný a doplněný web

Spustili jsme naše upravené webové stránky!  smiley

Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 29.01.2021 Více informací..

„Social Innovation: inspirational practices supporting people throughout their lives’“

Brožura „Social Innovation’“ představuje 27 příkladů iniciativ v oblasti sociálních inovací v celé Evropské unii.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 25.01.2021 Více informací..

Terénní výzkum

Provádění terénního výzkumu patří k základním dovednostem, které naši výzkumníci mají. 

Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 14.01.2021 Více informací..

PF 2021

Celý tým SocioFactoru děkuje za přízeň a spolupráci. 
Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 21.12.2020 Více informací..

Vánoční dárek

Letos místo opulentních vánočních večírků a dárečků pro kolegy, své finance věnujeme na dobročinné účely.
Kategorie: Datum vydání: 16.12.2020 Více informací..

Evaluace projektu "Na správnou cestu! II"

Evaluaci projektu „Na správnou cestu! II“ jsme realizovali od března 2018 do dubna 2020. Cílem bylo zhodnotit nastavované procesy a výstupy projektu s ohledem na vytyčené cíle. 

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 08.12.2020 Více informací..

Online praxe studentů!?

Praxe, exkurze online? Všechno jde. Jsme rádi, že jsme mohli zprostředkovat vhled do organizace SocioFactor studentům.

Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 27.11.2020 Více informací..

Pěstounská péče příbuzných

Pěstounská péče je jedním z institutů náhradní rodinné péče. Řadí se k ní i pěstounská péče příbuzných, které byla doposud věnována menší pozornost. 

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 24.11.2020 Více informací..

International Care Leavers 2020

Účastníme se první mezinárodní konference pořádané organizací Udayan Care.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 18.11.2020 Více informací..

Proč zrovna já? II

Problematika práce s obětmi trestné činnosti je velmi aktuální téma. Téma oběti trestné činnosti a práce s obětmi trestné činnosti je v souladu s principy restorativní justice, které se těší rostoucí pozornosti odborné i laické veřejnosti. 

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 05.11.2020 Více informací..

Nový web

V tuto chvíli upravujeme naše webové stránky tak, abyste na nich našli všechny potřebné informace. Chvíli to potrvá. Děkujeme za trpělivost. 

Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 03.11.2020 Více informací..

Kurzy online

SocioFactor s.r.o. reaguje na současnou situaci a realizuje nyní všechny otevřené kurzy pro zaměstnance organizací sociálních služeb nově formou online  

 

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 23.10.2020 Více informací..

Projekt CENTRA KOMPRE a zpracování evaluace

Od února 2020 do července 2021 evaluujeme projekt organizace CEDR Pardubice, CENTRA KOMPRE "Komplexní služby pro osoby po cévní mozkové příhodě a jiném získaném poškození mozku". 

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 29.10.2020 Více informací..

Evaluace projektu „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“

Projekt „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“ pomáhal rodinám, které jsou dlouhodobě nebo opakovaně zařazeny do evidence SPOD

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 27.10.2020 Více informací..

Evaluace projektu "Křehká šance II"

Nedávno uplynula doba realizace některých projektů Probační a mediační služby.  Projekty byly zaměřeny na několik cílových skupin od mladistvých, přes dospělé odsouzené až k obětem trestných činů.  Během téměř čtyř let fungování projektů proběhla řada setkání, zahraničních cest, vzniklo mnoho dokumentů a propagačních článků. Projektoví zaměstnanci ušli kus cesty a udělali obrovský kus práce. SocioFactor s.r.o. měl možnost toto vše sledovat z pohledu zkušených evaluátorů.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 19.10.2020 Více informací..

„Podporujeme hrdinství, které není vidět III“

Moravskoslezský kraj ve strategických dokumentech zaměřených na vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením klade důraz na podporu pečujících osob a rozvoj služeb rané péče. Důkazem je projekt s názvem „Podporujeme hrdinství, které není vidět III“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016000), který kraj realizuje v rámci Operačního programu zaměstnanost a to v období od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2022.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 06.10.2020 Více informací..

„Podmínky pro harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí s potřebami ochrany přírody a rozvoje regionů“

V poslední době se v Česku setkáváme s velkým rozvojem turistiky i cykloturistiky. Jde o vítanou formu odpočinku všech generací. Proto je téma, které ve výzkumu zpracováváme, hodně aktuální. Projekt s názvem „Podmínky pro harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí s potřebami ochrany přírody a rozvoje regionů“ je zaměřen na precizní monitoring využívání tratí a jejich dopadů na prostředí v závislosti na řadě faktorů prostředí.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 02.10.2020 Více informací..

Roušky

Prosíme o dodržování nošení roušek v prostorách SocioFactoru. Děkujeme!

 

Kategorie: Datum vydání: 22.09.2020 Více informací..

Workshop Metodika „odcházení“

V průběhu řešení projektu („Nástroje řízení kvality a efektivity sociální práce s mladistvými a mladými dospělými vyrůstajícími či opouštějícími ústavní výchovu nebo náhradní rodinnou péči“, reg. číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006480) spolupracující organizace vytvářely, upravovaly nebo doplňovaly své metodiky, které se věnují postupům práce a specifikům při práci s mladistvými či mladými dospělými. Některé organizace žádaly, aby se SocioFactor ujal moderování diskuse kolem tvorby metodik a vytvořil prostor pro výměnu zkušeností.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 17.09.2020 Více informací..

Průzkum spokojenosti se službami v pobytových zařízeních pro seniory v Ostravě

Včera, 31. srpna 2020, byl poslední den, kdy v ostravských pobytových zařízeních pro seniory byla sbírána data pro sociologický výzkum, který zjišťuje spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb. Zadavatelem výzkumu je Statutární město Ostrava. Nyní nastává čas, kdy se pouštíme do hlubších analýz a zpracování výsledků.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 01.09.2020 Více informací..

Evaluace projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“

Projekt „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“ je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí v období 1. 7. 2017 do 31. 12. 2020 a spolufinancován v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je zaměřen zejména na systémovou a metodickou podporu rozvoje aktivit zaměřených na institucionální zajištění politiky přípravy na stárnutí na národní, krajské a místní úrovni. Bližší informace o projektu naleznete  zde.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 06.08.2020 Více informací..

Projekt „Podpora preventivních programů v Ostravě“

Projekt „Podpora preventivních programů v Ostravě“ je ve fázi navazování spolupráce s organizacemi zabývajícími se a působícími na poli primární a sekundární prevence.  

Další organizací, která se do projektu zapojila, je Pavučina o.p.s. sídlící v Ostravě – Kunčičkách.  Postupně jednáme i s dalšími organizacemi na poli prevence, které o spolupráci projevily zájem.  

 

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 27.07.2020 Více informací..

Průzkum spokojenosti s poskytovanými službami

V ostravských pobytových zařízeních pro seniory právě provádíme „Průzkum spokojenosti s poskytovanými službami“, jehož zadavatelem je Statutární město Ostrava. Cílem výzkumu je zjistit, jaká je spokojenost s kvalitou poskytovaných pobytových sociálních služeb v osmi zařízeních pro seniory, jejichž zřizovatelem je město. Jsou jimi Domov Slunečnice, Domov Korýtko, Domov Čujkovova, Domov Magnolie, Domov pro seniory Iris, Domov Slunovrat, Domov Sluníčko a Domov pro seniory Kamenec.

 

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 24.07.2020 Více informací..

Aktualizovaná nabídka vzdělávání

Aktualizovali jsme svou nabídku vzdělávání. Nová témata jsme připravili ve spolupráci s našimi lektory. Jsou určeny pro vzdělávání v dikci Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění. Všechny kurzy jsou akreditovány u Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 23.07.2020 Více informací..

Podpora preventivních programů v Ostravě

„Podpora preventivních programů v Ostravě“ je novým, inovativním projektem, jehož jsme realizátory.

 

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 02.06.2020 Více informací..

Mezinárodní den rodiny

Dne 15. května jsme oslavili Mezinárodní den rodiny. V práci SocioFactoru je rodina předmětem mnoha výzkumů, analýz, ale i vzdělávání. Je tématem, kterým se intenzivně zabýváme.

 

 

Kategorie: Datum vydání: 19.05.2020 Více informací..

„Analýza existujících modelů kvality v sociálních službách v ČR“

Tato studie byla vypracována pro MPSV ČR a přináší výsledky aplikovaného výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jaké nadstavbové modely kvality jsou v prostředí poskytovatelů sociálních služeb zaváděny a jaké zkušenosti s jejich implementací poskytovatelé služeb nabyli.


 

Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 23.09.2019 Více informací..

Akreditované vzdělávání přímo ve Vaší organizaci!!!

Zajistíme pro Vás realizaci akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách, sociální popř. vedoucí pracovníky, a to přímo ve Vaší organizaci.

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 23.06.2020 Více informací..

Nahoru