Blog

Skupina:
Hledaný název:

Příklad dobré praxe

European Network for Nonviolence and Dialogue nás na svých webových stránkách uvedla jako příklad dobré praxe za Česko. Více viz  https://ennd.eu/blog/post/sociofactor

 

Kategorie: Datum vydání: 27.06.2018 Více informací..

Akreditace MŠMT

Jsme akreditovaným pracovištěm MŠMT. Získali jsme akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a..........

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 19.04.2018 Více informací..

Jarní termíny kurzů se kvapem blíží!

Jarní termíny kurzů se zajímavými tématy v oblasti sociálních služeb se blíží. Nepropásněte je!!!

Harmonogram a místa konání naleznete v katalogu kurzů.

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 15.03.2018 Více informací..

Kniha Štěstí Means Bacht

Organizace Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z. s. vydalo knihu příběhů dětí z pěstounských rodin s názvem Štestí means bacht. Výdělek z prodeje putuje na nákup učebních pomůcek pro doučování dětí z pěstounských rodin. 

Kategorie: Datum vydání: 23.01.2018 Více informací..

Nadace Sirius: zpráva o možnostech preventivní práce s rodinou v ČR

Nadace Sirius zveřejnila exkluzivní výzkumnou zprávu o možnostech preventivní práce s rodinou v ČR

 

 

Kategorie: Datum vydání: 19.01.2018 Více informací..

Síť mateřských center mění svůj název na Síť pro rodinu

Má v dnešní době smysl posilovat hodnotu rodiny?

Kategorie: Datum vydání: 19.01.2018 Více informací..

Kurzy 2018

V roce 2018 pro Vás otevíráme akreditované kurzy i v těchto městech: Olomouc, Pardubice, Praha a Brno! Více informací naleznete v katalogu kurzů.

 

 

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 19.01.2018 Více informací..

Evaluace individuálního projektu Olomouckého kraje

Od října 2016 realizujeme evaluaci individuálního projektu Olomouckého kraje „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji, reg. č. CZ. 03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057“.

 

 

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 23.05.2017 Více informací..

Prezentace výsledků výzkumu o bezpečnosti v Olomouci na TV Morava

Výzkum ve městě Olomouc provedla společnost SocioFactor s.r.o. v druhé polovině roku 2016.

Celý příspěvek ke shlédnutí zde.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 17.02.2017 Více informací..

Analýza sociálních a dalších navazujících služeb pro osoby s duševním onemocněním poskytovaných v MSK

Pro Moravskoslezský kraj zpracováváme Analýzu sociálních a dalších navazujících služeb pro osoby s duševním onemocněním poskytovaných v MSK. Cílem analytické části je vytvoření přehledu o sociálních a zdravotních službách, možnostech zaměstnávání, podpory ze strany obcí s rozšířenou působností a aktivit svépomocných slupin. Součástí výzkumu budou také rozhovory s osobami s duševním onemocněním a s pečujícími osobami. Na základě zhodnocení stávajícího stavu budou zpracovány návrhy na zlepšení stavu a provázanosti služeb pro občany s duševním onemocněním.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 22.12.2016 Více informací..

Realizace projektu na téma domácí násilí

SocioFactor realizoval v letech 2015 a 2016 aplikovaný výzkum v rámci projektu "Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím specializace". Daný projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

                   

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 03.02.2017 Více informací..

SocioFactor vydal publikaci na téma domácí násilí

Kolektivní monografie Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu. Základní fakta a výsledky vznikla v rámci projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“ podpořeného Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který byl financován z Norských fondů. Příjemcem grantu byla Asociace pracovníků intervenčních center ČR, bez jejíž pomoci by kniha nevznikla, a partnerem grantu zajišťující výzkum byl SocioFactor s.r.o.

 

 

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 07.12.2016 Více informací..

Vzdělávání v krizové intervenci

Jako novinku jsme pro Vás připravili ve spolupráci s našimi lektory modulární systém vzdělávání v tématu „Krizová intervence“.  Je určeno jak pro zájemce, kteří se chtějí o tomto tématu dozvědět více, tak také pro absolventy výcviku k posílení kompetencí při práci se svými klienty. Vzdělávání je sestaveno modulárně s návazností na jednotlivé oblasti a věříme, že si vyberete.

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 23.02.2017 Více informací..

Zahájili jsme realizaci nového projektu

V září jsme zahájili realizaci dvouletého projektu s názvem Pracovat může každý, který je zaměřen na pomoc osobám nejhůře umístitelných na trh práce v důsledku kumulace více handicapů.

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 06.09.2016 Více informací..

Nabídka pronájmu školících prostor

Disponujeme školícími prostory, které jsou vybaveny tak, aby umožňovaly co nejvyšší interaktivitu vzdělávání. Učebna je vybavena pomůckami a moderní školící technikou včetně interaktivní tabule, ozvučením a wifi.

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 29.07.2016 Více informací..

Analýza sociálních rizik v oblasti prevence kriminality v Ostravě

Pro Magistrát města Ostravy zpracováváme Analýzu sociálních rizik v oblasti prevence kriminality v Ostravě. Cílem analytické části je vytvoření přehledu významných sociálních rizik a problémů v Ostravě, které se váží k tzv. klíčovým oblastem zájmu.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 18.07.2016 Více informací..

Program podpory preventivních aktivit pro rodinu

Pro Nadaci Sirius zpracováváme Návrh programu podpory preventivních aktivit vůči rodinám žijících v ČR. Cílem je vypracovat systém návrhu prevence ohrožení rodiny, který by nadace svými aktivitami podporovala.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 18.07.2016 Více informací..

Výzkum veřejného mínění zaměřený na rodinnou politiku

Od ledna 2016 realizujeme veřejnou zakázku ve výzkumu, vývoji a inovacích pro potřeby státní správy pod názvem Výzkum veřejného mínění zaměřený na sladění pracovního a rodinného života a rovnost žen a mužů v oblasti rodinné politiky a trhu práce (TB05MPSV001).

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 18.07.2016 Více informací..

Mezinárodní srovnání výkonu sociální práce

Od června 2016 realizujeme veřejnou zakázku ve výzkumu, vývoji a inovacích pro potřeby státní správy pod názvem Mezinárodní srovnání výkonu sociální práce ve výčtu činností vykonávaných sociálními pracovníky, průřezově všemi oblastmi jejich výkonu a s tím související oblast specializací výkonu sociální práce (TB05MPSV005)

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 07.07.2016 Více informací..

Analýza potřeb v oblasti bydlení Litoměřice

Pro město Litoměřice jsme zpracovali analýzu potřeb v oblasti bydlení. Jejím cílem bylo dát odpověď na čtyři otázky, které vymezily základní výzkumné okruhy

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 07.07.2016 Více informací..

A co by Vám správná poradenská firma měla nabídnout?

Především u každého pracovní pozice podrobně zjistit, koho vlastně hledáte - co musí kandidát znát a umět, aby svou pozici zvládal. Současně je potřeba zvážit, jak je pozice náročná a významná, neboť se od toho odvíjí způsob výběru uchazečů.

Kategorie: Personální agentura Datum vydání: 28.07.2016 Více informací..

Jak zvýšit efektivitu výběrových řízení?

Abychom zvýšili spolehlivost získaných informací, je vhodné využít vícestupňové výběrové řízení – strukturovaný pohovor doplněný různými testovacími metodami, ve kterých zjistíte, jaké jsou předpoklady kandidátů pro danou pozici. Případně můžete kandidáty postavit před řešení modelových situací, které simulují konkrétní situace z pracovního života. Zdá se Vám to moc složité, příliš drahé nebo zdlouhavé?  Pak pro Vás máme jednu radu.

Kategorie: Personální agentura Datum vydání: 28.07.2016 Více informací..

Úskalí výběrových řízení aneb jak vybrat nového kolegu

Pročíst stovku životopisů, pozvat nejvhodnější kandidáty na pohovor, vybrat toho nejlepšího a zaučit ho. Mnoho dní práce a náklady desítky tisíc. A když ho už konečně vyberete, může se stát, že vám za měsíc odejde.

 

Kategorie: Personální agentura Datum vydání: 28.07.2016 Více informací..

POVEZ II- získejte i vy finanční prostředky na vzdělávání svých zaměstnanců

Od 1.4.2016 byl otevřen příjem žádostí  na vzdělávání nebo rekvalifikaci stávajících i budoucích  zaměstnanců a OSVČ. Příspěvek je určený na úhradu nákladů na vzdělávání a mezd, celková alokace je plánována ve výši 3,5 miliardy Kč. Podpořeno může být vzdělávání obecné i specifické a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech. Rovněž bude umožněno realizovat vzdělávání přímo na pracovišti zaměstnavatele, a to včetně praktické přípravy. Poskytovatelem příspěvku jsou pobočky Úřadu práce ČR.

Kategorie: Dotační poradenství Datum vydání: 01.04.2016 Více informací..

Nahoru