Aktuality

Hledaný název:

Data collection and analysis in 2023 to the UNHCR office in the Czech republic

V současné době náš výzkumný tým realizuje sběr a analýzu dat pro kancelář UNHCR v rámci celé České republiky. 

 

 

 

Kategorie: Datum vydání: 30.05.2023 Více informací..

Snídaně lektorského týmu

Proběhla historicky první Pozdní snídaně lektorského týmu.

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 09.02.2023 Více informací..

Příprava strategie v Olomouci

V druhé polovině roku 2022 jsme společně s Magistrátem města Olomouce participovali na přípravě dokumentu Strategie prevence kriminality města Olomouce.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 06.02.2023 Více informací..

Ohlédnutí za rokem 2022

Sledujete náš YouTube kanál? 
Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 31.01.2023 Více informací..

Hrdinství, které není vidět

Ke konci loňského roku byl dokončen projekt Podporujeme hrdinství, které není vidět III, který jsme sledovali z pohledu evaluace.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 20.01.2023 Více informací..

Prevence v obrazech

Několik fotografií ze setkání 16.12.2022 jsme vložili do galerie. 
Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 16.01.2023 Více informací..

Evaluace projektu Azylové domy v Olomouckém kraji I.

Náš výzkumný tým díky evaluování tohoto projektu nahlédl podrobněji do problematiky jak zřizovatelů a provozovatelů „azyláků“, tak do životů samotných uživatelů služby, tedy klientů.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 09.01.2023 Více informací..

Vánoční přání

Krásné Vánoce a úspěšný rok 2023.

Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 22.12.2022 Více informací..

Letos nocleženky

Letošní vánoční sbírka byla na nákup nocleženek. 
Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 21.12.2022 Více informací..

Prevence 16.12. 2022

Námi realizovaný projekt Podpora preventivních programů v Ostravě se blíží k závěru.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 13.12.2022 Více informací..

Sčítání osob z vybraných kategorií klasifikace ETHOS

Souhrnná výzkumná zpráva Sčítání osob z vybraných kategorií klasifikace ETHOS byla dokončena.
Kategorie: Výzkum Datum vydání: 24.11.2022 Více informací..

Cílové skupiny nejohroženější bytovou nouzí

Zítra budou senior výzkumníci prezentovat výsledky z výzkumu Sčítání osob z vybraných kategorií klasifikace ETHOS II.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 14.11.2022 Více informací..

Další z otevřených kurzů

Otevřený akreditovaný kurz Základy první pomoci pro pracovníky v pomáhajících profesích. 
Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 24.10.2022 Více informací..

Setkání se studenty

Dnes jsme studentům představili společnost SocioFactor. 
Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 20.10.2022 Více informací..

Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli

Projekt KVASAR se zaměřil na pilotní ověření nově vytvořených modularizovaných rekvalifikačních kurzů v regionech ve spolupráci se zaměstnavateli.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 13.10.2022 Více informací..

Životy pozastaveny: Profily a záměry uprchlíků z Ukrajiny 2

Dne 23. 9. 2022 byl zveřejněn další průzkum organizace UNHCR Lives on Hold.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 07.10.2022 Více informací..

Projekt podporující osoby se zdravotním postižením byl ukončen

Žít normálně je název projektu realizovaného v období 2020 – 2022. Měl několik klíčových aktivit zaměřených na podporu začlenění osob se zdravotním postižením do běžné společnosti.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 03.10.2022 Více informací..

Strategie prevence kriminality v Ostravě

Dlouhodobě realizujeme pro Magistrát města Ostravy analýzy či výzkumná šetření. Statutární město Ostrava je rovněž nefinančním partnerem našeho projektu Podpora preventivních programů v Ostravě.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 19.09.2022 Více informací..

Cesta ke změně v SKP – Centrum, o.p.s.

Realizátoři projektu se rozhodli pro využití metody HDC - Human Centered Design (HCD).

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 12.09.2022 Více informací..

Podpora sociálního vyloučení HIV pozitivní komunity

Česká společnost AIDS realizovala projekt, který se zaměřil na vývoj nových služeb pro osoby z HIV pozitivní komunity a osoby z jejího blízkého okolí.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 02.09.2022 Více informací..

Model sítě služeb

Rozsáhlý projekt Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v České republice má několik klíčových aktivit.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 22.08.2022 Více informací..

Projekt Rozvoj systému sociálních služeb

Před nedávnem byla dokončena a odevzdána Závěrečná evaluační zpráva projektu Rozvoj systému sociálních služeb.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 08.08.2022 Více informací..

Životy pozastaveny: Profily a záměry uprchlíků z Ukrajiny

I v České republice probíhalo na počátku června 2022 dotazníkové šetření mezi ukrajinskými uprchlíky.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 23.07.2022 Více informací..

Potřeby pěstounů

Analýza pěstounské péče na přechodnou dobu (PPPD) v Moravskoslezském kraji informuje také o potřebách pěstounů.
Kategorie: Výzkum Datum vydání: 13.07.2022 Více informací..

Podpora vzniku Center duševního zdraví III

V rámci projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III jsme působili jako evaluátoři.
Kategorie: Výzkum Datum vydání: 28.06.2022 Více informací..

Evaluace projektu Podpora preventivních programů v Ostravě

V projektu Podpora preventivních programů v Ostravě jsme postoupili do další fáze, závěrečné fáze – evaluace.
Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 16.06.2022 Více informací..

Sčítání osob z vybraných kategorií klasifikace ETHOS

„Sčítání osob ve vybraných kategoriích klasifikace ETHOS II“ stále probíhá.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 01.06.2022 Více informací..

Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina

Naši evaluátoři se účastnili několika setkání, rozhovorů a diskuzí v rámci zpracovávané evaluace projektu.
Kategorie: Výzkum Datum vydání: 26.05.2022 Více informací..

Stárnutí je výzva

Závěrečná mezinárodní konference projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň - STÁRNUTÍ JE VÝZVA!

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 19.05.2022 Více informací..

Sčítání osob z vybraných kategorií klasifikace ETHOS

Problematika bezdomovství je v České republice tématem, kterému je věnována značná pozornost.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 01.04.2022 Více informací..

Analýza pěstounské péče na přechodnou dobu (PPPD) v Moravskoslezském kraji

Analýza pěstounské péče na přechodnou dobu v Moravskoslezském kraji vznikla v rámci spolupráce Iniciativy 8000důvodů s Moravskoslezským krajem.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 25.03.2022 Více informací..

Nabídka otevřených vzdělávacích kurzů

Připravujeme řadu otevřených vzdělávacích kurzů pro rok 2022.

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 21.03.2022 Více informací..

Strategie prevence kriminality v Ostravě

Pro Statutární město Ostrava ve spolupráci s pracovníky úseku prevence připravujeme Strategii prevence kriminality 2023+.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 08.03.2022 Více informací..

Analýza budoucích potřeb pečujících osob o děti s poruchou autistického spektra

Realizovali jsme zakázku pro nestátní neziskovou organizaci Mikasa z.s., která pomáhá lidem nejen s autismem.

Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 07.02.2022 Více informací..

Singletraily - harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí

Projekt s názvem „Podmínky  pro  harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí s potřebami ochrany přírody  a  rozvoje regionů“ byl ukončen. 

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 13.01.2022 Více informací..

Vánoční sbírka

I letos jsme se rozhodli uspořádat „Vánoční sbírku“ a vybranou částku věnovat na dobročinné účely.

Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 21.12.2021 Více informací..

Vánoční přání

Přejeme všem krásné vánoční svátky, úspěšné zakončení roku stávajícího a bezstarostný vstup do roku nadcházejícího.

Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 17.12.2021 Více informací..

Jak dopadla anketa na Dubině?

V průběhu měsíce července 2021 jsme pro účely projektu „Podpora preventivních programů v Ostravě“ realizovali anketu mezi dětmi a mládeží žijící v ostravské čtvrti Dubina.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 02.12.2021 Více informací..

Sebezkušenostní výcvik ukončen

Sebezkušenostní výcvik pro sociální prevenci skončil.

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 19.11.2021 Více informací..

Rozvoj systému sociálních služeb

Právě probíhá dotazníkové šetření v rámci projektu „Rozvoj systému sociálních služeb“. 
Kategorie: Výzkum Datum vydání: 15.11.2021 Více informací..

Závěrečná konference projektu Profíci II

Dnes probíhá Závěrečná konference projektu Profíci II.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 11.11.2021 Více informací..

Analýza systému dalšího vzdělávaní sociálních pracovníků

Výzkumná zpráva Analýza systému dalšího vzdělávaní sociálních pracovníků byla právě uveřejněna.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 21.10.2021 Více informací..

EURORESO GENERAL ASSEMBLY 2021

Dne 23. září 2021 proběhlo v Rotterdamu GENERAL ASSEMBLY 2021 mezinárodní asociace EURORESO.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 19.10.2021 Více informací..

Evaluace projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví

Výzkumný tým SocioFactor zajišťuje evaluaci projektu.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 11.10.2021 Více informací..

Podzimní vzdělávací kurzy

Nemáte splněno povinné vzdělávání pro rok 2021?

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 22.09.2021 Více informací..

Studenti na praxi

Budoucí socioložky prostřednictvím zúčastněného pozorování a rozhovoru realizovaly krátké etnografické šetření.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 03.09.2021 Více informací..

Vzděláváme zaměstnance organizace Spolu pro rodinu z.s.

Sebezkušenostní výcvik pro sociální prevenci je vzdělávání s akreditací u Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 26.08.2021 Více informací..

Osvětové a destigmatizační aktivity

Evaluace projektu se dotýká také velmi zajímavé a na veřejnost působící aktivity Osvětové a destigmatizační aktivity.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 19.08.2021 Více informací..

Žít normálně

Projekt se zaměřuje na řešení problémů v návaznosti na proces transformace pobytových sociálních služeb.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 12.08.2021 Více informací..

Analýza dopadu antidiskriminačního zákona

Výzkum byl zaměřen na zpracování podkladů pro návrh systémového řešení věkové diskriminace a násilí na seniorech.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 05.08.2021 Více informací..

Metodika rodinné politiky na krajské a místní úrovni

Velmi nás těší, když jsou výsledky námi provedených výzkumů využívány ke zlepšování postupů a služeb a odkazují na ně nově vznikající dokumenty.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 27.07.2021 Více informací..

Analýza pěstounské péče v Moravskoslezském kraji

Právě pracujeme na Analýze pěstounské péče na přechodnou dobu v Moravskoslezském kraji. Zadavatelem této analytické práce je Nadace J&T.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 19.07.2021 Více informací..

Simulátor stáří je k dispozici účastníkům našich kurzů

Simulátor stáří využíváme v kurzu nazvaném Podpora kvality života seniorů v sociálních službách o rozsahu osmi vyučovacích hodin.

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 07.07.2021 Více informací..

Budování týmu, evaluace a podpora inovací na oddělení SPOD Magistrátu města Hradec Králové

Unikátní publikace přibližuje ve dvou samostatných částech profesionální budování více než třicetičlenného týmu sociálních pracovníků.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 21.06.2021 Více informací..

Poděkování

Poděkování za zajištění kurzu Rozhovor jako nástroj individuálního plánování. 
Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 14.06.2021 Více informací..

Projekt Azylové domy v Olomouckém kraji I.

Po celou dobu realizace projektu probíhá evaluace, která je rozdělena do několika částí.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 07.06.2021 Více informací..

Závěrečná evaluace projektu Nástroje řízení kvality a efektivity

Rádi bychom nyní představili závěrečnou evaluační zprávu, která shrnuje, čeho se nám povedlo či nepovedlo dosáhnout v oblasti zvyšování kvality služeb.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 02.06.2021 Více informací..

Krizová intervence v Charita Ostrava

Dne 24. května 2021 byl zahájen akreditovaný vzdělávací kurz „Základní kurz krizové intervence pro sociální pracovníky“.

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 26.05.2021 Více informací..

Analýza systému dalšího vzdělávaní sociálních pracovníků

Probíhá dotazníkové šetření v rámci Analýzy systému dalšího vzdělávaní sociálních pracovníků. 
Kategorie: Výzkum Datum vydání: 24.05.2021 Více informací..

Vzděláváme v inovativním projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“

V prostředí služeb se objevil další zajímavý inovativní projekt. Nese název Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina. 

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 13.05.2021 Více informací..

Vyhlášení cen SozialMarie – naše práce byla oceněna!

Výherci soutěže o mezinárodní cenu za výjimečné sociální inovace SozialMarie – Prize for Social Innovation byli slavnostně vyhlášeni v sobotu 1. května 2021.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 05.05.2021 Více informací..

Rekreace a ochrana přírody - s rozumem ruku v ruce!

Dvanáctý ročník konference Rekreace a ochrana přírody se uskuteční ve dnech 10. a 11. května 2021 online formou.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 20.04.2021 Více informací..

Singletraily - harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí

V současné době se naši výzkumníci plně věnují přípravě publikací, které patří mezi povinné výstupy projektu.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 09.04.2021 Více informací..

Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

Pro Sociální služby města Kroměříže p. o. realizujeme od září 2020 sedm akreditovaných vzdělávacích kurzů.

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 06.04.2021 Více informací..

Cena SozialMarie

Od roku 2005 se udílí cena SozialMarie. Jedná se o cenu pro výjimečné projekty v oblasti sociálních inovací v Evropě.
Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 01.04.2021 Více informací..

Setkáváme se online

Společná setkání průvodců a pracovníků organizací v rámci projektu „Podpora preventivních programů v Ostravě“ jsme museli přenést do on-line prostředí.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 26.03.2021 Více informací..

Projekt "Cesta ke změně"

Evaluace projektu „Cesta ke změně" jehož realizátorem je SKP – CENTRUM, o.p.s., se soustřeďuje na podporu a podávání průběžné zpětné vazby celému realizačnímu týmu.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 16.03.2021 Více informací..

Podpora preventivních programů v Ostravě

Projekt „Podpora preventivních programů v Ostravě“ probíhá i ve ztížených podmínkách.
Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 10.03.2021 Více informací..

Násilí na seniorech

Aktuálně zpracováváme analýzu zaměřenou na vytváření podkladů pro návrh systémového řešení věkové diskriminace a násilí na seniorech.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 05.03.2021 Více informací..

Sebezkušenostní výcvik pro sociální prevenci

Ministerstvo práce a sociálních věcí nám udělilo akreditaci na nový výcvik v rozsahu 120 vyučovacích hodin.

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 22.02.2021 Více informací..

Prezentace výstupů z výzkumu Hodnocení působení Asistentů prevence kriminality

Dne 17. února 2021 proběhla online prezentace výstupů výzkumu Hodnocení působení Asistentů prevence kriminality.
Kategorie: Výzkum Datum vydání: 18.02.2021 Více informací..

Článek v Sociální práce, 6/2020

Článek se věnuje evaluaci sociálně inovačního projektu testujícího interkulturní práci v rámci Magistrátu města Brna.

 

Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 15.02.2021 Více informací..

„Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“

Proběhl On-line kulatý stůl v rámci projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“.
Kategorie: Výzkum Datum vydání: 12.02.2021 Více informací..

Pěstounská péče příbuzných - analýza potřeb

Výstupy výzkumu v rámci  projektu Pěstounská péče příbuzných jsou zveřejněny.  
Kategorie: Výzkum Datum vydání: 11.02.2021 Více informací..

Vzdělávací program v Kraji Vysočina

Zahájili jsme vzdělávací program v Kraji Vysočina. 
Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 08.02.2021 Více informací..

Projekt "Řízení kvality a efektivity služeb"

V rámci projektu vzniklo celkem pět edukačních videí. 
Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 03.02.2021 Více informací..

Aktualizovaný a doplněný web

Spustili jsme naše upravené webové stránky!  smiley

Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 29.01.2021 Více informací..

„Social Innovation: inspirational practices supporting people throughout their lives’“

Brožura „Social Innovation’“ představuje 27 příkladů iniciativ v oblasti sociálních inovací v celé Evropské unii.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 25.01.2021 Více informací..

Terénní výzkum

Provádění terénního výzkumu patří k základním dovednostem, které naši výzkumníci mají. 

Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 14.01.2021 Více informací..

PF 2021

Celý tým SocioFactoru děkuje za přízeň a spolupráci. 
Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 21.12.2020 Více informací..

Vánoční dárek

Letos místo opulentních vánočních večírků a dárečků pro kolegy, své finance věnujeme na dobročinné účely.
Kategorie: Datum vydání: 16.12.2020 Více informací..

Evaluace projektu "Na správnou cestu! II"

Evaluaci projektu „Na správnou cestu! II“ jsme realizovali od března 2018 do dubna 2020. Cílem bylo zhodnotit nastavované procesy a výstupy projektu s ohledem na vytyčené cíle. 

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 08.12.2020 Více informací..

Online praxe studentů!?

Praxe, exkurze online? Všechno jde. Jsme rádi, že jsme mohli zprostředkovat vhled do organizace SocioFactor studentům.

Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 27.11.2020 Více informací..

Pěstounská péče příbuzných

Pěstounská péče je jedním z institutů náhradní rodinné péče. Řadí se k ní i pěstounská péče příbuzných, které byla doposud věnována menší pozornost. 

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 24.11.2020 Více informací..

International Care Leavers 2020

Účastníme se první mezinárodní konference pořádané organizací Udayan Care.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 18.11.2020 Více informací..

Proč zrovna já? II

Problematika práce s obětmi trestné činnosti je velmi aktuální téma. Téma oběti trestné činnosti a práce s obětmi trestné činnosti je v souladu s principy restorativní justice, které se těší rostoucí pozornosti odborné i laické veřejnosti. 

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 05.11.2020 Více informací..

Nový web

V tuto chvíli upravujeme naše webové stránky tak, abyste na nich našli všechny potřebné informace. Chvíli to potrvá. Děkujeme za trpělivost. 

Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 03.11.2020 Více informací..

Kurzy online

SocioFactor s.r.o. reaguje na současnou situaci a realizuje nyní všechny otevřené kurzy pro zaměstnance organizací sociálních služeb nově formou online  

 

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 23.10.2020 Více informací..

Projekt CENTRA KOMPRE a zpracování evaluace

Od února 2020 do července 2021 evaluujeme projekt organizace CEDR Pardubice, CENTRA KOMPRE "Komplexní služby pro osoby po cévní mozkové příhodě a jiném získaném poškození mozku". 

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 29.10.2020 Více informací..

Evaluace projektu „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“

Projekt „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“ pomáhal rodinám, které jsou dlouhodobě nebo opakovaně zařazeny do evidence SPOD

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 27.10.2020 Více informací..

Evaluace projektu "Křehká šance II"

Nedávno uplynula doba realizace některých projektů Probační a mediační služby.  Projekty byly zaměřeny na několik cílových skupin od mladistvých, přes dospělé odsouzené až k obětem trestných činů.  Během téměř čtyř let fungování projektů proběhla řada setkání, zahraničních cest, vzniklo mnoho dokumentů a propagačních článků. Projektoví zaměstnanci ušli kus cesty a udělali obrovský kus práce. SocioFactor s.r.o. měl možnost toto vše sledovat z pohledu zkušených evaluátorů.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 19.10.2020 Více informací..

„Podporujeme hrdinství, které není vidět III“

Moravskoslezský kraj ve strategických dokumentech zaměřených na vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením klade důraz na podporu pečujících osob a rozvoj služeb rané péče. Důkazem je projekt s názvem „Podporujeme hrdinství, které není vidět III“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016000), který kraj realizuje v rámci Operačního programu zaměstnanost a to v období od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2022.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 06.10.2020 Více informací..

„Podmínky pro harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí s potřebami ochrany přírody a rozvoje regionů“

V poslední době se v Česku setkáváme s velkým rozvojem turistiky i cykloturistiky. Jde o vítanou formu odpočinku všech generací. Proto je téma, které ve výzkumu zpracováváme, hodně aktuální. Projekt s názvem „Podmínky pro harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí s potřebami ochrany přírody a rozvoje regionů“ je zaměřen na precizní monitoring využívání tratí a jejich dopadů na prostředí v závislosti na řadě faktorů prostředí.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 02.10.2020 Více informací..

Roušky

Prosíme o dodržování nošení roušek v prostorách SocioFactoru. Děkujeme!

 

Kategorie: Datum vydání: 22.09.2020 Více informací..

Workshop Metodika „odcházení“

V průběhu řešení projektu („Nástroje řízení kvality a efektivity sociální práce s mladistvými a mladými dospělými vyrůstajícími či opouštějícími ústavní výchovu nebo náhradní rodinnou péči“, reg. číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006480) spolupracující organizace vytvářely, upravovaly nebo doplňovaly své metodiky, které se věnují postupům práce a specifikům při práci s mladistvými či mladými dospělými. Některé organizace žádaly, aby se SocioFactor ujal moderování diskuse kolem tvorby metodik a vytvořil prostor pro výměnu zkušeností.

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 17.09.2020 Více informací..

Průzkum spokojenosti se službami v pobytových zařízeních pro seniory v Ostravě

Včera, 31. srpna 2020, byl poslední den, kdy v ostravských pobytových zařízeních pro seniory byla sbírána data pro sociologický výzkum, který zjišťuje spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb. Zadavatelem výzkumu je Statutární město Ostrava. Nyní nastává čas, kdy se pouštíme do hlubších analýz a zpracování výsledků.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 01.09.2020 Více informací..

Evaluace projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“

Projekt „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“ je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí v období 1. 7. 2017 do 31. 12. 2020 a spolufinancován v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je zaměřen zejména na systémovou a metodickou podporu rozvoje aktivit zaměřených na institucionální zajištění politiky přípravy na stárnutí na národní, krajské a místní úrovni. Bližší informace o projektu naleznete  zde.

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 06.08.2020 Více informací..

Projekt „Podpora preventivních programů v Ostravě“

Projekt „Podpora preventivních programů v Ostravě“ je ve fázi navazování spolupráce s organizacemi zabývajícími se a působícími na poli primární a sekundární prevence.  

Další organizací, která se do projektu zapojila, je Pavučina o.p.s. sídlící v Ostravě – Kunčičkách.  Postupně jednáme i s dalšími organizacemi na poli prevence, které o spolupráci projevily zájem.  

 

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 27.07.2020 Více informací..

Průzkum spokojenosti s poskytovanými službami

V ostravských pobytových zařízeních pro seniory právě provádíme „Průzkum spokojenosti s poskytovanými službami“, jehož zadavatelem je Statutární město Ostrava. Cílem výzkumu je zjistit, jaká je spokojenost s kvalitou poskytovaných pobytových sociálních služeb v osmi zařízeních pro seniory, jejichž zřizovatelem je město. Jsou jimi Domov Slunečnice, Domov Korýtko, Domov Čujkovova, Domov Magnolie, Domov pro seniory Iris, Domov Slunovrat, Domov Sluníčko a Domov pro seniory Kamenec.

 

Kategorie: Výzkum Datum vydání: 24.07.2020 Více informací..

Aktualizovaná nabídka vzdělávání

Aktualizovali jsme svou nabídku vzdělávání. Nová témata jsme připravili ve spolupráci s našimi lektory. Jsou určeny pro vzdělávání v dikci Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění. Všechny kurzy jsou akreditovány u Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 23.07.2020 Více informací..

Podpora preventivních programů v Ostravě

„Podpora preventivních programů v Ostravě“ je novým, inovativním projektem, jehož jsme realizátory.

 

Kategorie: Výzkumné projekty Datum vydání: 02.06.2020 Více informací..

Mezinárodní den rodiny

Dne 15. května jsme oslavili Mezinárodní den rodiny. V práci SocioFactoru je rodina předmětem mnoha výzkumů, analýz, ale i vzdělávání. Je tématem, kterým se intenzivně zabýváme.

 

 

Kategorie: Datum vydání: 19.05.2020 Více informací..

„Analýza existujících modelů kvality v sociálních službách v ČR“

Tato studie byla vypracována pro MPSV ČR a přináší výsledky aplikovaného výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jaké nadstavbové modely kvality jsou v prostředí poskytovatelů sociálních služeb zaváděny a jaké zkušenosti s jejich implementací poskytovatelé služeb nabyli.


 

Kategorie: Nabízíme Datum vydání: 23.09.2019 Více informací..

Akreditované vzdělávání přímo ve Vaší organizaci!!!

Zajistíme pro Vás realizaci akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách, sociální popř. vedoucí pracovníky, a to přímo ve Vaší organizaci.

Kategorie: Vzdělávání Datum vydání: 23.06.2020 Více informací..

Nahoru