< >
Kontaktní osoby pro tuto oblast
Bc. Jana Škorňoková (Čerbáková) +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Vzdělávání

5.6.2020
Práce se seniory s demencí - vhled do problematiky
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS
Více informací o kurzu
18.6.2020
Podpora kvality života seniorů v sociálních službách
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS
Více informací o kurzu
23.9.2020
Rozhovor jako nástroj individuálního plánování
  • 8 h
  • Ostrava
  • SP
Více informací o kurzu
Zobrazit další nabízené kurzy

Reference

Zlínský kraj

Pro Zlínský kraj jsme realizovali v roce 2015 zakázku Zpracování analýz k projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji. Zákazník se k realizaci vyjádřil: „S celkovou prací společnosti SocioFactor s.r.o. jsme spokojeni a závěrečnou zprávu hodnotíme jako vysoce přínosnou.

(Mgr. Jana Chovancová, vedoucí odboru sociálních věcí, Zlínský kraj)
Město Orlová

Pro zaměstnance Komunitního centra MAJÁK v Orlové jsme připravili a úspěšně zrealizovali dva akreditované vzdělávací programy Sociální práce s cizinci a Chudoba a sociální vyloučení. Zadavatel ve své referenci uvedl: „Zakázka byla zrealizována v požadované kvalitě a v dohodnutém termínu.“

(Bc. Žofie Tomanová, DiS., Město Orlová)
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pro MPSV jsme na konci roku 2015 odborně, technicky a organizačně zajišťovali školení zaměstnanců projektové kanceláře. Jednalo se o 24 hodinové kurzy složené s e-learningu a prezenční výuky. Vzdělávání bylo zaměřeno na sociální oblast a zaměstnanosti. "Zakázka byla realizována v požadovaném rozsahu a kvalitě v zastoupení odborných pracovníků. Dodavatel profesionálně řešil nastalé situace a byl vždy ochotný spolupracovat v eliminaci případných komplikací."

(Mgr. Ivana Štěpánková, MPSV)
Moravskoslezský kraj

Pro Moravskoslezský kraj jsme zajišťovali vzdělávací aktivity pro individuální projekt Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III. Na základě zadání jsme vytvořili, akreditovali a realizovali čtyři vzdělávací pogramy/výcviky zaměřené na oblast: rané péče, paliativní péče, prevence sociálně patologických jevů a terénní práce s rodinami a dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. "Potvrzujeme, že všechny části zakázky byly dodány v požadované kvalitě a v dohodnutém termínu. Výsledkem realizace vzdělávacích programů bylo 66 úspěšných absolventů akreditovaného vzdělávání.

(Ing. Hynek Orság, vedoucí odboru evropských projektů)
Nahoru