< >
Kontaktní osoby pro tuto oblast
Bc. Jana Škorňoková +420 774 420 700 skornokova@sociofactor.eu

Vzdělávání

září prosinec 2022
Základní kurz krizové intervence pro sociální pracovníky
  • 56 h
  • Ostrava
  • SP
Více informací o kurzu
21. 9. 2022
Řešení konfliktů a vyjednávání při práci s klientem v sociálních službách
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS
Více informací o kurzu
22. 9. 2022
Etika v práci s klienty sociálních služeb
  • 8 h
  • Ostrava
  • SP
Více informací o kurzu
Zobrazit další nabízené kurzy
Kompletní nabídka otevřených akreditovaných kurzů pro rok 2022 v přehledném katalogu k pročtení i tisku.
 
 
 

Reference

Město Petřvald
S firmou SocioFactor s.r.o. spolupracuje město Petřvald již několik let na úrovni školících akcí pro zaměstnance pečovatelské služby.
Tato firma je velice flexibilní při požadavcích na témata školení, plně se přizpůsobuje požadavkům termínu, místa a hodiny konání školení. Její zaměstnanci jsou velice milí, ochotní a spolehliví lidé, kteří zajištují lektory, techniku a metodiku pro dané semináře.
Rovněž lektoři u námi vybraných kurzů byli vysoce kvalifikovaní lidé, kteří látku daného tématu měli dobře zpracovanou a jejich metody výuky si zaměstnanci chválili.
Velkou výhodou je konání školení v zázemí pečovatelské služby, kdy je možné proškolit všechny zaměstnance najednou v odpoledních hodinách.
Děkujeme.
5. 11. 2020 
(Bc. Ivana Rajdusová, referent správního odboru)
Krajský úřad Jihomoravského kraje
V rámci individuálního projektu OSV na Krajském úřadě Jihomoravského kraje zajišťujeme vzdělávací aktivity pro poskytovatele sociálních služeb. Jedním z dodavatelů kurzů byla i firma SocioFactor, kterým bychom touto cestou rádi poděkovali za skvělou spolupráci. Organizace kurzů i komunikace byla vždy na výbornou, všichni včetně lektorů byli velice ochotní a vstřícní a od poskytovatelů sociálních služeb, kteří absolvovali některý z kurzů máme také velice dobrou zpětnou vazbu. Pokud bude příležitost, rádi budeme s firmou SocioFactor spolupracovat znovu. Rádi doporučujeme dále.
Děkuji za skvělou spolupráci a přeji hodně úspěchů.
7. 11. 2020 
(Bc. Zuzana Uhlířová, projektová asistentka)
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pro MPSV jsme na konci roku 2015 odborně, technicky a organizačně zajišťovali školení zaměstnanců projektové kanceláře. Jednalo se o 24 hodinové kurzy složené s e-learningu a prezenční výuky. Vzdělávání bylo zaměřeno na sociální oblast a zaměstnanosti. „Zakázka byla realizována v požadovaném rozsahu a kvalitě v zastoupení odborných pracovníků. Dodavatel profesionálně řešil nastalé situace a byl vždy ochotný spolupracovat v eliminaci případných komplikací."

(Mgr. Ivana Štěpánková, MPSV)
Moravskoslezský kraj
Pro Moravskoslezský kraj jsme zajišťovali vzdělávací aktivity pro individuální projekt Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III. Na základě zadání jsme vytvořili, akreditovali a realizovali čtyři vzdělávací pogramy/výcviky zaměřené na tyto oblasti: raná péče, paliativní péče, prevence sociálně patologických jevů a terénní práce s rodinami a dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. „Potvrzujeme, že všechny části zakázky byly dodány v požadované kvalitě a v dohodnutém termínu. Výsledkem realizace vzdělávacích programů bylo celkem 66 úspěšných absolventů akreditovaného vzdělávání.“ Děkujeme.
(Ing. Hynek Orság, vedoucí odboru evropských projektů)
Nahoru