< >
Kontaktní osoby pro tuto oblast
Bc. Jana Škorňoková +420 774 420 700 skornokova@sociofactor.eu

Vzdělávání

2023
Aplikace prvků muzikoterapie
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS
Více informací o kurzu
2023
Etika v práci s klienty sociálních služeb
  • 8 h
  • Ostrava
  • SP
Více informací o kurzu
2023
Řešení konfliktů a vyjednávání při práci s klientem v sociálních službách
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS
Více informací o kurzu
Zobrazit další nabízené kurzy
Kompletní nabídka otevřených akreditovaných kurzů pro rok 2022 v přehledném katalogu k pročtení i tisku.
 
 
 

Reference

Krajský úřad Královehradeckého kraje

V rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII jsme realizovali několik vzdělávacích kurzů.

Z reference citujeme: „Oceňujeme profesionální přístup a komunikaci dodavatele vzdělávání, schopnost řešit pružně vzniklé překážky např. vlivem pandemie Covid-19. V dotaznících spokojenosti účastníci kurzu často zmiňují tyto pozitiva: vysoká úroveň organizace, profesionální lektoři, kvalitní obsah vzdělávání. Kurzy splnily očekávání účastníků a byly přínosem pro jejich další odborný růst. Budeme rádi za další případnou spolupráci.“

(26. 9. 2022, Martin Snížek, odborný garant projektu)
Město Petřvald

Před nedávnem jsme realizovali několik vzdělávacích kurzů pro zaměstnance sociálních služeb Města Petřvaldu.

Z reference citujeme: „Zatím převažují jednoznačně klady v naší spolupráci. Nemám, co bych vytkla. Vyhovuje nám, že školení uděláte v prostorách DPS a máte velice fundované lektory. Vždy se dozvíme něco nového. Mám vždy kladné odezvy ze strany pečovatelek, pro které jsou kurzy určeny. Proces dojednání, objednávka, realizace a fakturace proběhl bez problémů.“

(11. 10. 2022, Ivana Rajdusová, referent správního odboru)
Domov pro seniory sv. Zdislavy v Opavě

Po realizaci otevřeného akreditovaného kurzu Základy první pomoci pro pracovníky v pomáhajících profesích se nám dostalo milého poděkování.

Z reference citujeme: „Chci vyjádřit poděkování za kurz První pomoci a vyzdvihnout hlavně pana lektora Václava Brauna. Zaměstnankyně našeho domova pro seniory, které se kurzu účastnily, si pana lektora velmi chválily pro jeho praktické zkušenosti, široký záběr znalostí, empatický přístup a srozumitelnost předávaných informací. Jeho projev byl záživný a podložený mnoha příklady z praxe.“

(25. 10. 2022, Daniela Horáková, vedoucí domova )
Nahoru