Katalog kurzů

Hodinová dotace:
Cílová skupina:
Tématická oblast:
Místo konání:

Přehled kurzů

18 říj 2019
Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním postižením - AKCE!!!
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
30 říj 2019
Předsudky v sociální práci - AKCE!!!
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
21 lis 2019
Vedení pracovních porad v sociálních službách
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
25 lis 2019
Krizová intervence pro pracovníky v sociálních službách
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS
Více informací o kurzu
26 lis 2019
Úvod do sociální práce s pachateli trestných činů
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP
Více informací o kurzu
28 lis 2019
Případová konference jako nástroj práce s rodinou
 • 16 h
 • Ostrava
 • SP
Více informací o kurzu
2 pro 2019
Hodnocení pracovníků v sociálních službách
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
3 pro 2019
Komunikační dovednosti v návaznosti na jednání s rodiči ve sporu
 • 16 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
5 pro 2019
Výživa seniorů v zařízení sociálních služeb
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
6 pro 2019
Řešení konfliktů a vyjednávání při práci s klientem v sociálních službách
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS
Více informací o kurzu
9 pro 2019
Krizová intervence v každodenní praxi sociálního pracovníka
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
12 pro 2019
Systemika v sociální práci - úvod do metody
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
16 pro 2019
Řešení konfliktů a vyjednávání v práci sociálního pracovníka
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
17 pro 201
Alternativní a augmentativní komunikace pro zaměstnance sociálních služeb
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Život člověka s mentálním postižením
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Komunikace s klientem s problémovým chováním
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Interpersonální dovednosti pro práci s klienty v sociálních službách se zrakovým a tělesným postižením - vhled do problematiky - AKCE!!!
 • 16 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Vedení dokumentace v sociálních službách
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS
Více informací o kurzu
dle dohody
Dítě a rodiče v rozvodovém sporu, typy uspořádání forem porozvodové péče
 • 16 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Práce se seniory s demencí - vhled do problematiky
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Psychohygiena pro zaměstnance sociálních služeb
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Úvod do mediace
 • 16 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Evaluace v sociálních službách - vhled do problematiky
 • 16 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Základy první pomoci pro pracovníky v pomáhajících profesích
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Úvod do výživy klientů s mentálním a tělesným postižením
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Komunikace s umírajícím klientem sociálních služeb a jeho blízkými
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS
Více informací o kurzu
dle dohody
Rozhovor jako nástroj individuálního plánování
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Efektivní komunikace s klientem v sociálních službách
 • 16 h
 • Ostrava
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Vhled do problematiky domácího násilí
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Podpora kvality života seniorů v sociálních službách
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Wellbeing pro sociální pracovníky jako prevence syndromu vyhoření
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP
Více informací o kurzu
dle dohody
Manipulace s klientem s poruchou hybnosti
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS
Více informací o kurzu
dle dohody
Arteterapie se zaměřením na práci s klientem v sociálních službách
 • 16 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Základy krizové intervence se zaměřením na řešení krizí v rodině
 • 16 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů (vyhláška č. 317/2005 Sb., § 9c)
 • Ostrava
 • Pedagogičtí pracovníci
Více informací o kurzu
dle dohody
Podpora sítě služeb pro rodiny s dítětem z třetích zemí
 • 16 h
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Práce s rodinou z třetích zemí a dítětem v režimu sociálně právní ochrany dětí
 • 16 h
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Základní vhled do problematiky vývojových poruch dětí - porucha autistického spektra
 • 8 h
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
 • 190 h
 • Neurčeno
 • PSS
Více informací o kurzu
dle dohody
Základní vhled do problematiky zrakového postižení dětí
 • 8 h
 • Neurčeno
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Specifická témata v krizové intervenci pro pracovníky v sociálních službách
 • 80 h
 • Neurčeno
 • SP
Více informací o kurzu
dle dohody
Vývoj rodiny a její možné krize
 • 50 h
 • Neurčeno
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
První psychosociální, občanská a krizová pomoc při mimořádných událostech pro pracovníky v sociální oblasti
 • 50 h
 • Neurčeno
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Práce se ztrátou a zármutkem - poskytování krizové pomoci
 • 50 h
 • Neurčeno
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Jak se stát ještě lepším šéfem sociálních služeb
 • 24 h
 • Neurčeno
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Speciální psychopatologie pro zaměstnance sociálních služeb
 • 8 h
 • Neurčeno
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Finanční gramotnost a dluhové poradenství
 • 16 h
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Interpersonální dovednosti pro práci s klienty v sociálních službách se zrakovým a tělesným postižením - vhled do problematiky
 • 16 h
 • Neurčeno
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Úvod do problematiky prezentace sociálních služeb
 • 8 h
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Etika v práci s klienty sociálních služeb
 • 8 h
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Úvod do problematiky práce s umírajícím klientem z pohledu sociálního pracovníka
 • 8 h
 • SP
Více informací o kurzu
dle dohody
Případová konference I - úvod do problematiky
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP
Více informací o kurzu
dle dohody
Úvod do supervize v pomáhajících profesích
 • 8 h
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Základní vhled do problematiky duálního postižení dítěte
 • 8 h
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Paliativní péče - vhled do tématu
 • 8 h
 • PSS
Více informací o kurzu
dle dohody
Úvod do problematiky sluchového postižení dítěte
 • 8 h
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Specifika práce s dítětem s tělesným postižením - úvod do problematiky
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Poruchy komunikačních schopností dětí - základní přehled
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Aplikace prvků muzikoterapie pro práci s klienty sociálních služeb
 • 8 h
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
Nahoru