Katalog kurzů

Hodinová dotace:
Cílová skupina:
Tématická oblast:
Místo konání:

Přehled kurzů

11 dub 2019
Vedení pracovních porad v sociálních službách - vhled do problematiky
  • 8 h
  • Ostrava
  • SP | VP |
Více informací o kurzu
3 kvě 2019
Hodnocení pracovníků v sociálních službách - vhled do problematiky
  • 8 h
  • Ostrava
  • VP
Více informací o kurzu
22 -23 5
Arteterapie se zaměřením na práci s klientem v sociálních službách - vhled do problematiky
  • 16 h
  • Ostrava
  • PSS | SP |
Více informací o kurzu
5 čer 2019
Úvod do metody manipulace s klientem s poruchou hybnosti
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS
Více informací o kurzu
7 čer 2019
Základy alternativní a augmentativní komunikace
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP |
Více informací o kurzu
12 čer 2019
Práce se seniory s demencí - vhled do problematiky
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP |
Více informací o kurzu
17 čer 2019
Život člověka s mentálním postižením
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP |
Více informací o kurzu
7 -8 8
Interpersonální dovednosti pro práci s klienty v sociálních službách se zrakovým a tělesným postižením - vhled do problematiky
  • 16 h
  • Ostrava
  • PSS | SP |
Více informací o kurzu
4 zář 2019
Wellbeing pro sociální pracovníky jako prevence syndromu vyhoření
  • 8 h
  • Ostrava
  • SP
Více informací o kurzu
12 zář 2019
Úvod do sociální práce s pachateli trestných činů
  • 8 h
  • Ostrava
  • SP
Více informací o kurzu
23 -24 9
Dítě a rodiče v rozvodovém sporu, typy uspořádání forem porozvodové péče
  • 16 h
  • Ostrava
  • SP | VP |
Více informací o kurzu
26 zář 2019
Úvod do výživy klientů s mentálním a tělesným postižením
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP |
Více informací o kurzu
30 zář 2019
Krizová intervence pro pracovníky v sociálních službách
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS
Více informací o kurzu
27 zář 2019
Systemika v sociální práci - úvod do metody
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP |
Více informací o kurzu
8 říj 2019
Rozhovor jako nástroj individuálního plánování
  • 8 h
  • Ostrava
  • SP | VP |
Více informací o kurzu
10 říj 2019
Komunikace s umírajícím klientem sociálních služeb a jeho blízkými
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP |
Více informací o kurzu
16 říj 2019
Komunikace s klientem s problémovým chováním
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP |
Více informací o kurzu
18 říj 2019
Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním postižením
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
21 -22 10
Základy krizové intervence se zaměřením na řešení krizí v rodině
  • 16 h
  • Ostrava
  • SP | VP |
Více informací o kurzu
24 říj 2019
Základy první pomoci pro pracovníky v pomáhajících profesích
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
30 říj 2019
Předsudky v sociální práci
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP |
Více informací o kurzu
4 lis 2019
Podpora kvality života seniorů v sociálních službách
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP |
Více informací o kurzu
5 lis 2019
Vhled do problematiky domácího násilí
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP |
Více informací o kurzu
6 -7 11
Efektivní komunikace s klientem v sociálních službách
  • 16 h
  • Ostrava
  • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
27 lis 2019
Psychohygiena pro zaměstnance sociálních služeb
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
28 -29 11
Případová konference jako nástroj práce s rodinou
  • 16 h
  • Ostrava
  • SP
Více informací o kurzu
3 -4 12
Komunikační dovednosti v návaznosti na jednání s rodiči ve sporu
  • 16 h
  • Ostrava
  • SP | VP |
Více informací o kurzu
5 pro 2019
Úvod do problematiky výživy seniorů
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP |
Více informací o kurzu
6 pro 2019
Řešení konfliktů a vyjednávání při práci s klientem v sociálních službách
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS
Více informací o kurzu
9 pro 2019
Krizová intervence v každodenní praxi sociálního pracovníka
  • 8 h
  • Ostrava
  • SP | VP |
Více informací o kurzu
10 -11 12
Úvod do mediace
  • 16 h
  • Ostrava
  • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
16 pro 2019
Řešení konfliktů a vyjednávání v práci sociálního pracovníka
  • 8 h
  • Ostrava
  • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Vedení dokumentace v sociálních službách
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS
Více informací o kurzu
dle dohody
Základy komunikace s umírajícím klientem a jeho blízkými
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS
Více informací o kurzu
dle dohody
Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů (vyhláška č. 317/2005 Sb., § 9c)
  • Ostrava
  • Pedagogičtí pracovníci
Více informací o kurzu
dle dohody
Podpora sítě služeb pro rodiny s dítětem z třetích zemí
  • 16 h
  • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Práce s rodinou z třetích zemí a dítětem v režimu sociálně právní ochrany dětí
  • 16 h
  • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Základní vhled do problematiky vývojových poruch dětí - porucha autistického spektra
  • 8 h
  • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Nové trendy v terénní sociální práci
  • 16 h
  • Neurčeno
  • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
  • 190 h
  • Neurčeno
  • PSS
Více informací o kurzu
dle dohody
Základní vhled do problematiky zrakového postižení dětí
  • 8 h
  • Neurčeno
  • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Základní kurz poskytování krizové pomoci pro sociální pracovníky
  • 80 h
  • SP
Více informací o kurzu
dle dohody
Specifická témata v krizové intervenci pro pracovníky v sociálních službách
  • 80 h
  • Neurčeno
  • SP
Více informací o kurzu
dle dohody
Vývoj rodiny a její možné krize
  • 50 h
  • Neurčeno
  • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
První psychosociální, občanská a krizová pomoc při mimořádných událostech pro pracovníky v sociální oblasti
  • 50 h
  • Neurčeno
  • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Práce se ztrátou a zármutkem - poskytování krizové pomoci
  • 50 h
  • Neurčeno
  • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Jak se stát ještě lepším šéfem sociálních služeb
  • 24 h
  • Neurčeno
  • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Evaluace v sociálních službách - vhled do problematiky
  • 16 h
  • Neurčeno
  • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Finanční gramotnost a dluhové poradenství
  • 16 h
  • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Interpersonální dovednosti pro práci s klienty v sociálních službách se zrakovým a tělesným postižením - vhled do problematiky
  • 16 h
  • Neurčeno
  • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Úvod do problematiky prezentace sociálních služeb
  • 8 h
  • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Etika v péči o klienty v zařízení sociálních služeb - úvod do problematiky
  • 8 h
  • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Úvod do problematiky práce s umírajícím klientem z pohledu sociálního pracovníka
  • 8 h
  • SP
Více informací o kurzu
dle dohody
Případová konference I - úvod do problematiky
  • 8 h
  • Ostrava
  • SP
Více informací o kurzu
dle dohody
Úvod do supervize v pomáhajících profesích
  • 8 h
  • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Úvod do koučinku v sociálních službách (Ostrava)
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Základní vhled do problematiky duálního postižení dítěte
  • 8 h
  • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Paliativní péče - vhled do tématu
  • 8 h
  • PSS
Více informací o kurzu
dle dohody
Úvod do problematiky sluchového postižení dítěte
  • 8 h
  • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Specifika práce s dítětem s tělesným postižením - úvod do problematiky
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Poruchy komunikačních schopností dětí - základní přehled
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Aplikace prvků muzikoterapie pro práci s klienty sociálních služeb
  • 8 h
  • PSS | SP |
Více informací o kurzu
Nahoru