Katalog kurzů

Hodinová dotace:
Cílová skupina:
Tématická oblast:
Místo konání:

Přehled kurzů

dle dohody
Wellbeing pro sociální pracovníky jako prevence syndromu vyhoření
Více informací o kurzu
dle dohody
Práce se stresem pro pracovníky v sociálních službách
 • 8 h
 • Neurčeno
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Práce se seniory s demencí
 • Neurčeno
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Sociální práce s pachateli trestných činů
 • 8 h
 • Neurčeno
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Syndrom vyhoření pracovníka v sociálních službách
 • 8 h
 • Neurčeno
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Motivace práce s klientem v sociálních službách s tělesným a mentálním postižením
 • 8 h
Více informací o kurzu
dle dohody
Age management organizací sociálních služeb
 • 8 h
 • Neurčeno
Více informací o kurzu
dle dohody
Specifická komunikace s klientem v sociálních službách
 • 8 h
Více informací o kurzu
dle dohody
Problematika domácího násilí při práci s klienty v sociálních službách
 • 8 h
Více informací o kurzu
dle dohody
Předsudky v sociální práci
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Využití metody reminiscence při práci se seniory
 • Ostrava
 • PSS
Více informací o kurzu
dle dohody
Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním postižením
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Vedení pracovních porad v sociálních službách
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Krizová intervence pro pracovníky v sociálních službách
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS
Více informací o kurzu
dle dohody
Hodnocení pracovníků v sociálních službách
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Komunikační dovednosti v návaznosti na jednání s rodiči ve sporu
 • 16 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Výživa seniorů v zařízení sociálních služeb
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Řešení konfliktů a vyjednávání při práci s klientem v sociálních službách
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS
Více informací o kurzu
dle dohody
Krizová intervence v každodenní praxi sociálního pracovníka
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Systemika v sociální práci
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Řešení konfliktů a vyjednávání v práci sociálního pracovníka
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Alternativní a augmentativní komunikace pro zaměstnance sociálních služeb
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Život člověka s mentálním postižením
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Komunikace s klientem s problémovým chováním
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Vedení dokumentace v sociálních službách - online
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS
Více informací o kurzu
dle dohody
Dítě a rodiče v rozvodovém sporu, typy uspořádání forem porozvodové péče
 • 16 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Psychohygiena pro zaměstnance sociálních služeb
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Úvod do mediace
 • 16 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Případová konference jako nástroj práce s rodinou
 • 16 h
 • Ostrava
 • SP
Více informací o kurzu
dle dohody
Základy první pomoci pro pracovníky v pomáhajících profesích
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Úvod do výživy klientů s mentálním a tělesným postižením
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Komunikace s umírajícím klientem sociálních služeb a jeho blízkými
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS
Více informací o kurzu
dle dohody
Rozhovor jako nástroj individuálního plánování
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Podpora kvality života seniorů v sociálních službách
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Manipulace s klientem s poruchou hybnosti
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS
Více informací o kurzu
dle dohody
Arteterapie se zaměřením na práci s klientem v sociálních službách
 • 16 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Základy krizové intervence se zaměřením na řešení krizí v rodině
 • 16 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Zvládání obtížných situací ve spolupráci s uživatelem sociální služby
 • 16 h
 • Neurčeno
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Nové trendy v terénní sociální práci
 • 16 h
 • Neurčeno
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Speciální psychopatologie pro zaměstnance sociálních služeb
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Finanční gramotnost a dluhové poradenství
 • 16 h
 • Ostrava
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Vedení pracovních porad v sociálních službách - vhled do problematiky
 • 8 h
 • Neurčeno
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Etika v práci s klienty sociálních služeb
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Základní vhled do problematiky duálního postižení dítěte
 • 8 h
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Paliativní a hospicová péče v sociálních službách
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS
Více informací o kurzu
dle dohody
Aplikace prvků muzikoterapie pro práci s klienty sociálních služeb
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
Nahoru