Katalog kurzů

Hodinová dotace:
Cílová skupina:
Tématická oblast:
Místo konání:

Přehled kurzů

Motivace práce s klientem v sociálních službách s tělesným a mentálním postižením
 • 8 h
Více informací o kurzu
Age management organizací sociálních služeb
 • 8 h
Více informací o kurzu
Specifická komunikace s klientem v sociálních službách
 • 8 h
Více informací o kurzu
Problematika domácího násilí při práci s klienty v sociálních službách
 • 8 h
Více informací o kurzu
30 zář 2020
Předsudky v sociální práci
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
2 lis 2020
Využití metody reminiscence při práci se seniory
 • Ostrava
 • PSS
Více informací o kurzu
16 pro 2020
Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním postižením
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
16 lis 2020
Krizová intervence pro pracovníky v sociálních službách
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS
Více informací o kurzu
27 lis 2020
Hodnocení pracovníků v sociálních službách
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
24 úno 2021
Komunikační dovednosti v návaznosti na jednání s rodiči ve sporu
 • 16 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
8 pro 2020
Výživa seniorů v zařízení sociálních služeb
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
13 lis 2020
Řešení konfliktů a vyjednávání při práci s klientem v sociálních službách
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS
Více informací o kurzu
10 pro 2020
Krizová intervence v každodenní praxi sociálního pracovníka
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
15 pro 2020
Řešení konfliktů a vyjednávání v práci sociálního pracovníka
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
25 lis 2020
Alternativní a augmentativní komunikace pro zaměstnance sociálních služeb
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
26 říj 2020
Život člověka s mentálním postižením
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
30 říj 2020
Komunikace s klientem s problémovým chováním
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Interpersonální dovednosti pro práci s klienty v sociálních službách se zrakovým a tělesným postižením - vhled do problematiky - AKCE!!!
 • 16 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
4 lis 2020
Vedení dokumentace v sociálních službách
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS
Více informací o kurzu
dle dohody
Úvod do sociální práce s pachateli trestných činů
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP
Více informací o kurzu
dle dohody
Dítě a rodiče v rozvodovém sporu, typy uspořádání forem porozvodové péče
 • 16 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
20 lis 2020
Práce se seniory s demencí - vhled do problematiky
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
7 říj 2020
Psychohygiena pro zaměstnance sociálních služeb
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
17 úno 2021
Úvod do mediace
 • 16 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Případová konference jako nástroj práce s rodinou
 • 16 h
 • Ostrava
 • SP
Více informací o kurzu
dle dohody
Evaluace v sociálních službách - vhled do problematiky
 • 16 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
12 lis 2020
Základy první pomoci pro pracovníky v pomáhajících profesích
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
23 lis 2020
Úvod do výživy klientů s mentálním a tělesným postižením
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
3 lis 2020
Komunikace s umírajícím klientem sociálních služeb a jeho blízkými
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS
Více informací o kurzu
13 říj 2020
Rozhovor jako nástroj individuálního plánování
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Efektivní komunikace s klientem v sociálních službách
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Vhled do problematiky domácího násilí
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
6 lis 2020
Podpora kvality života seniorů v sociálních službách
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
2 pro 2020
Wellbeing pro sociální pracovníky jako prevence syndromu vyhoření
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP
Více informací o kurzu
9 pro 2020
Manipulace s klientem s poruchou hybnosti
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS
Více informací o kurzu
dle dohody
Arteterapie se zaměřením na práci s klientem v sociálních službách
 • 16 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Základy krizové intervence se zaměřením na řešení krizí v rodině
 • 16 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů (vyhláška č. 317/2005 Sb., § 9c)
 • Ostrava
 • Pedagogičtí pracovníci
Více informací o kurzu
dle dohody
Podpora sítě služeb pro rodiny s dítětem z třetích zemí
 • 16 h
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Práce s rodinou z třetích zemí a dítětem v režimu sociálně právní ochrany dětí
 • 16 h
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
Zvládání obtížných situací ve spolupráci s uživatelem sociální služby
 • 16 h
 • Neurčeno
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Základní vhled do problematiky vývojových poruch dětí - porucha autistického spektra
 • 8 h
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Nové trendy v terénní sociální práci
 • 16 h
 • Neurčeno
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
 • 190 h
 • Neurčeno
 • PSS
Více informací o kurzu
dle dohody
Základní vhled do problematiky zrakového postižení dětí
 • 8 h
 • Neurčeno
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Specifická témata v krizové intervenci pro pracovníky v sociálních službách
 • 80 h
 • Neurčeno
 • SP
Více informací o kurzu
dle dohody
Vývoj rodiny a její možné krize
 • 50 h
 • Neurčeno
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
První psychosociální, občanská a krizová pomoc při mimořádných událostech pro pracovníky v sociální oblasti
 • 50 h
 • Neurčeno
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Práce se ztrátou a zármutkem - poskytování krizové pomoci
 • 50 h
 • Neurčeno
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Jak se stát ještě lepším šéfem sociálních služeb
 • 24 h
 • Neurčeno
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
4 pro 2020
Speciální psychopatologie pro zaměstnance sociálních služeb
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
18 lis 2020
Finanční gramotnost a dluhové poradenství
 • 16 h
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Interpersonální dovednosti pro práci s klienty v sociálních službách se zrakovým a tělesným postižením - vhled do problematiky
 • 16 h
 • Neurčeno
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
11 pro 2020
Vedení pracovních porad v sociálních službách - vhled do problematiky
 • 8 h
 • Neurčeno
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
10 lis 2020
Etika v práci s klienty sociálních služeb
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Úvod do problematiky prezentace sociálních služeb
 • 8 h
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Úvod do problematiky práce s umírajícím klientem z pohledu sociálního pracovníka
 • 8 h
 • SP
Více informací o kurzu
dle dohody
Případová konference I - úvod do problematiky
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP
Více informací o kurzu
dle dohody
Úvod do supervize v pomáhajících profesích
 • 8 h
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Základní vhled do problematiky duálního postižení dítěte
 • 8 h
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
7 pro 2020
Paliativní a hospicová péče v sociálních službách
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS
Více informací o kurzu
dle dohody
Úvod do problematiky sluchového postižení dítěte
 • 8 h
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Specifika práce s dítětem s tělesným postižením - úvod do problematiky
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Poruchy komunikačních schopností dětí - základní přehled
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
14 pro 2020
Aplikace prvků muzikoterapie pro práci s klienty sociálních služeb
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
Nahoru