Katalog kurzů

Hodinová dotace:
Cílová skupina:
Tématická oblast:
Místo konání:

Přehled kurzů

18 říj 2018
Základy komunikace s umírajícím klientem a jeho blízkými
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS
Více informací o kurzu
19 říj 2018
Práce se seniory s demencí - vhled do problematiky
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
25 říj 2018
Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním postižením
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
8 lis 2018
Základy první pomoci pro pracovníky v pomáhajících profesích
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
13 lis 2018
Efektivní komunikace s klientem v sociálních službách (Ostrava)
 • 16 h
 • Ostrava
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
20 lis 2018
Základy alternativní a augmentativní komunikace
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
22 lis 201
Vedení dokumentace v sociálních službách
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS
Více informací o kurzu
3 pro 2018
Hodnocení pracovníků v sociálních službách
 • Ostrava
 • VP
Více informací o kurzu
6 pro 2018
Úvod do metody manipulace s klientem s poruchou hybnosti
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS
Více informací o kurzu
10 pro 2018
Základy krizové intervence v každodenní praxi sociálního pracovníka (Ostrava)
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
13 pro 2018
Koordinační dovednosti sociálních pracovníků (Ostrava)
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
12 pro 2018
Úvod do problematiky duchovenské péče v sociálních službách
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
17 pro 2018
Úvod do problematiky výživy seniorů
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Vedení pracovních porad v sociálních službách- vhled do problematiky
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Případová konference jako nástroj práce s rodinou
 • 16 h
 • SP
Více informací o kurzu
dle dohody
Řešení konfliktů a vyjednávání v práci sociálního pracovníka (Ostrava)
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů (vyhláška č. 317/2005 Sb., § 9c)
 • Ostrava
 • Pedagogičtí pracovníci
Více informací o kurzu
dle dohody
Úvod do problematiky řešení konfliktů a vyjednávání při práci s klientem v sociálních službách
 • 8 h
 • PSS
Více informací o kurzu
4 pro 2018
Wellbeing pro sociální pracovníky jako prevence syndromu vyhoření
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP
Více informací o kurzu
dle dohody
Podpora sítě služeb pro rodiny s dítětem z třetích zemí
 • 16 h
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Práce s rodinou z třetích zemí a dítětem v režimu sociálně právní ochrany dětí
 • 16 h
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
04 říj 2018
Systemika v sociální práci - úvod do metody
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Základní vhled do problematiky vývojových poruch dětí - porucha autistického spektra
 • 8 h
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Nové trendy v terénní sociální práci
 • 16 h
 • Neurčeno
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
 • 190 h
 • Neurčeno
 • PSS
Více informací o kurzu
dle dohody
Základní vhled do problematiky zrakového postižení dětí
 • 8 h
 • Neurčeno
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Základní kurz poskytování krizové pomoci pro sociální pracovníky
 • 80 h
 • SP
Více informací o kurzu
dle dohody
Vzdělávání pracovníků v oblasti terénní sociální práce s rodinami s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a vyloučených lokalit
 • 152 h
 • Neurčeno
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Vzdělávací program pro pracovníky v oblasti sociální práce s dětmi se zdravotním postižením a jejich rodinami
 • 152 h
 • Neurčeno
 • SP
Více informací o kurzu
dle dohody
Specifická témata v krizové intervenci pro pracovníky v sociálních službách
 • 80 h
 • Neurčeno
 • SP
Více informací o kurzu
dle dohody
Vzdělávací program zaměřený na oblast paliativní péče
 • 80 h
 • Neurčeno
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Vzdělávací program pro pracovníky zabývající se prevencí sociálně patologických jevů
 • 56 h
 • Neurčeno
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Vývoj rodiny a její možné krize
 • 50 h
 • Neurčeno
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
První psychosociální, občanská a krizová pomoc při mimořádných událostech pro pracovníky v sociální oblasti
 • 50 h
 • Neurčeno
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Práce se ztrátou a zármutkem - poskytování krizové pomoci
 • 50 h
 • Neurčeno
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Jak se stát ještě lepším šéfem sociálních služeb
 • 24 h
 • Neurčeno
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Úvod do speciální psychopatologie
 • 16 h
 • Neurčeno
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Evaluace v sociálních službách - vhled do problematiky
 • 16 h
 • Neurčeno
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Metodická podpora pracovníků v souladu se standardy kvality sociálních služeb
 • 16 h
 • Neurčeno
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Úvod do mediace
 • 16 h
 • Ostrava
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Metody práce se seniory
 • 16 h
 • Neurčeno
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Komunitní práce - úvod do metody
 • 16 h
 • Neurčeno
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Finanční gramotnost a dluhové poradenství
 • 16 h
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Efektivní interkulturní komunikace
 • 16 h
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Interpersonální dovednosti pro práci s klienty v sociálních službách se zrakovým a tělesným postižením - vhled do problematiky
 • 16 h
 • Neurčeno
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Arteterapie se zaměřením na práci s klientem v sociálních službách - vhled do problematiky
 • 16 h
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Vedení pracovních porad v sociálních službách - vhled do problematiky
 • 8 h
 • Neurčeno
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Úvod do problematiky prezentace sociálních služeb
 • 8 h
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Hodnocení pracovníků v sociálních službách - vhled do problematiky
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Etika v péči o klienty v zařízení sociálních služeb - úvod do problematiky
 • 8 h
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
5 pro 2018
Úvod do sociální práce s pachateli trestných činů
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP
Více informací o kurzu
dle dohody
Úvod do problematiky práce s umírajícím klientem z pohledu sociálního pracovníka
 • 8 h
 • SP
Více informací o kurzu
11 říj 2018
Případová konference I - úvod do problematiky (Ostrava)
 • 8 h
 • Ostrava
 • SP
Více informací o kurzu
dle dohody
Úvod do supervize v pomáhajících profesích
 • 8 h
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
07 zář 2018
Úvod do koučinku v sociálních službách (Ostrava)
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Kvalita v sociálních službách pro terénní pracovníky
 • 8 h
 • PSS | SP | VP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Základní vhled do problematiky duálního postižení dítěte
 • 8 h
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Vhled do problematiky domácího násilí
 • 8 h
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Úvod do problematiky sluchového postižení dítěte
 • 8 h
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Specifika práce s dítětem s tělesným postižením - úvod do problematiky
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Poruchy komunikačních schopností dětí - základní přehled
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
dle dohody
Aplikace prvků muzikoterapie pro práci s klienty sociálních služeb
 • 8 h
 • PSS | SP |
Více informací o kurzu
29 lis 2018
Úvod do problematiky krizové intervence
 • 8 h
 • Ostrava
 • PSS
Více informací o kurzu
dle dohody
Paliativní péče - vhled do tématu
 • 8 h
 • PSS
Více informací o kurzu
Nahoru