Výsledky aplikovaného výzkumu

 
Odkazy na zveřejněné výsledky aplikovaného výzkumu
 

 

Metodika výzkumu užívání návykových látek mezi mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Úřad vlády – Agentura pro sociální začleňování

2009

Sběr dat v rámci projektu GAČR - Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci: recepce, realita, perspektiva a vize

Ostravská univerzita v Ostravě

2010

Průzkum vzdělávacích potřeb pracovníků poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v Královehradeckém kraji

Královehradecký kraj

2010

Program cílené a dlouhodobé podpory integrace cizinců třetích zemí na území Jihomoravského kraje 2011-2015

Jihomoravský kraj

2010

Výzkum zaměřený na strategie zvládání obtížných životních situací cizinci se zaměřením na občany Ukrajiny a Mongolska

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR

2010

Procesní evaluace projektu OP LZZ: V padesáti nekončíme

Naviga 4, s.r.o.

2011

Situační analýza vyloučených lokalit Přichystalova - Holická

Sdružení Podané ruce, o.s.

2011

Vytvoření a podpora lokálního partnerství Olomouc

Situační analýza Olomouc

Plánovací evaluace přichystalova

Evaluace v lokálních partnerstvích

Úřad vlády – Agentura pro sociální začleňování

2011

socialni-zaclenovani.cz

 

romea.cz

Analýza potřeb pro zajištění sociálních služeb na Šluknovsku

Kostka Krásná Lípa, p.o.

2011-2012

Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU

Člověk v tísni, o.p.s.

2012

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci

Staturání město Olomouc

2012

Závěrečná evaluace projektu: „Vytvoření a podpora lokálního partnerství pro sociálně vyloučenou lokalitu Přichystalova 70"

Sdružení podané ruce, o.s.

2012

Analýza potřeb - Sociodemografická analýza a výzkum potřeb veřejnosti, osob pečujících o osobu blízkou a uživatelů v oblasti sociálních služeb v Litoměřicích

Město Litoměřice

2012

Situační analýza sociálně slabých rodin ohrožených sociální exkluzí – město Litoměřice

Město Litoměřice

2012

Analýza ubytovacích kapacit a migračních trendů v Bruntále

Úřad vlády – Agentura pro sociální začleňování

2012

Kulturní život a hodnocení kulturních aktivit ve statutárním městě Opava

Statutární město Opava

2013

Sociodemografická analýza - mapy rozložení ohrožení dětí a rodin v ČR

MPSV

2012-2013

Evaluace individuálního projektu Olomouckého kraje „Zajištění integrace příslušníků romských komunit“

Olomoucký kraj

2011-2013

Analýza sítě služeb pro práci s rodinami a dětmi v rámci návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

MPSV

2013

Hodnocení vlivu intervencí  OP VK na inkluzívní vzdělávání III.

MŠMT

2013

Průzkum mezi seniory ve městě Olomouci 2014

Statutární město Olomouc

2014

Systémy podpory rodin s dětmi ve vybraných zemích EU

MPSV

2014

Analýzy v oblasti náhradní rodinné péče, část 1. - Analýza implementace programu PRIDE v ČR

MPSV

2015

Analýzy v oblasti náhradní rodinné péče, část 2.  - Analýza fungování institutu dohod o výkonu pěstounské péče v ČR

MPSV

2015

Analýza současného stavu náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj

2015

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci a související sociodemografické údaje

Statutární město Olomouc

2015

Návrh optimalizace řízení systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti

MPSV

2014-2015

Zpracování analýz k projektu „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“

Zlínský kraj

2015

Kyberšikana 2015

Gender Studies, o.p.s.

2015

Podkladová analýza pro tvorbu Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostrava

Úřad vlády České republiky

2015

Výzkum pocitu bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a ubytovnách  v jejich okolí

Úřad vlády České republiky

2015

Studie rodin v Olomouci

Statutární město Olomouc

2015

Partnerský projekt Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, o.s. (příjemce), Nadace Open Society Fund Praha (správce)

2015-2016

 YOUTUBE

 AKTUALNE.CZ

 ROZHLAS.CZ

Nahoru