Vliv zákona o obětech trestných činů

Vliv zákona o obětech trestných činů na změnu postavení oběti, Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 - 2021

 • Registrační číslo projektu: VH20172018019
 • Realizace: 07/2017 – 06/2018
 • Jednalo se o aplikovaný výzkum hodnocení vlivu zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů na změnu postavení oběti a poškozených a následné vytvoření metodického standardu institutů upravujících práci s obětmi.
 • Cílem projektu bylo zvýšení ochrany a podpory obětí trestné činnosti prostřednictvím zvyšování potenciálu materiálního i mezilidského narovnání újmy způsobené trestnou činností.
 • Bezprostřední cíle jsou:
 1. zvýšení participace oběti v procesu vlastního odškodnění, obnovení jejího pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost v rámci společnosti, v které oběť žije a ve které byl trestný čin spáchán;
 2. snížení negativních dopadů trestné činnosti;
 3. snížení pravděpodobnosti sekundární viktimizace oběti trestné činnosti.

 

V rámci realizace služby byl proveden kvalitativní i kvantitativní výzkum.

 • Metodologie řešení byla založena na vzájemném propojení analýzy kvalitativních polostrukturovaných rozhovorů, relevantních dokumentů (analýza dokumentů) a kvantitativního dotazníkového šetření.
 • Kombinace kvalitativního a kvantitativního přístupu v podobě tzv. smíšeného výzkumu umožnila nahlédnout na zkoumaný jev z více úhlů a zvýšila jeho celkovou validitu.
 • Kvantitativní část výzkumu poskytla informace o hodnocení Zákona o obětech trestných činů ze strany poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, sledovala systémové podmínky, v nichž je pomoc poskytována.
 • Návazná kvalitativní část výzkumu zkoumala perspektivu obětí a vedla k přímému zapojení názorů a hodnocení situace těmi, kterých se dopady zákona nejvíce týkají.

 

Výstupy projektu:

 

Nahoru