< >
Kontaktní osoby pro tuto oblast
Mgr. Jana Korečková +420 774 725 636 koreckova@sociofactor.eu

Výzkum

Výzkumy realizujeme na míru. Setkáváme se s klienty, komunikujeme jejich představy a potřeby.
Nastavujeme výzkum tak, aby byl co nejvíce efektivní. Během výzkumu průběžně komunikujeme zpracovávání výsledků. Zadavatelům nabízíme možnost být u všech fází výzkumu. Realizujeme prezentaci průběžných i závěrečných výsledků výzkum.
 
Při výzkumech využíváme kvalitativní metody: 
 • Individuální hloubkové rozhovory 
 • Skupinové rozhovory (Focus group, ohniskové skupiny)
 • World Cafe
 • Pozorování (zúčastněné, nezúčastněné)
 • Případové studie (Case studies)
 • Více případová studie (Multiple case studies)
 • Etnografický výzkum
 • Narativní výzkum
 • Biografický výzkum
 • Desk research (sekundární analýza dat)
 • Analýza dokumentů
 • Mentální mapování
 • Projektivní metody (verbální a grafické metody)
Více informací...
Při výzkumech využíváme kvantitativní metody: 
 • Dotazníkové šetření 
 • Sociálně-demografická analýza
 • Průzkum veřejného mínění
 • Statistická analýza dat - popisná statistika, explorační analýza, konfirmační analýza 
 • Obsahová analýza
 • Kvalifikované odhady
 • Analýza médií
 • Analýza sociálních sítí
Více informací...
Zpracováváme evaluační výzkum, evaluační výzkumné zprávy: 
 • Evaluacemi systematicky posuzujme kvalitu a hodnotu programu.
 • Dílčími kroky evaluace je sběr, analýza, syntéze a interpretace informací o činnosti a egektivitě programu. 
 • Evaluace staví na důkladném sběru informací, jejich odborném zpracování s cílem získat podkldy pro další rozhodování.
Více informací...
Pomáháme organizacím zvýšit kvalitu jejich práce:  
 • Organizace podporujeme v nastavení a realizaci změny. 
 • Využíváme metody práce pro organizaci vhodné a přínosné.  
 
Nahoru