Výzkum komunikačních kanálů osob s DO

Výzkum komunikačních kanálů využívaných osobami s udělenou dočasnou ochranou v České republice

Realizace výzkumu: 1. listopadu 2023 - 30. dubna 2024

Výzkum pro odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR  byl realizován mezi komunitou držitelů dočasné ochrany, kdy se zaměřoval na komunikační kanály a strategie, které komunita využívá při zjišťování informací o životě v České republice. Výzkum byl financován z fondu UNICEF. 

Výsledky tohoto výzkumu naznačují, že váleční uprchlíci jsou obecně dobře informováni. Téměř 80 % dotazovaných uvedlo spokojenost s informacemi poskytovanými státními úřady i s tím, že informace o připravovaných změnách jsou zveřejňovány včas. Pozitivně hodnotí také služby integračních center a neziskových organizací. Služeb integračních center využilo od svého příjezdu 71 % dotazovaných, z nichž téměř 93 % bylo spokojeno s kvalitou poskytnutých služeb a informací. Na neziskové organizace se obrátila více než polovina respondentů a přes 92 % bylo spokojeno s poskytnutými informacemi. Držitelé dočasné ochrany oceňují zejména online zdroje informací státních orgánů, jako je informační portál pro cizince nebo facebooková stránka Naši Ukrajinci, kterou provozuje Ministerstvo vnitra. Na druhou stranu více než polovina dotázaných by uvítala více informací o náležitostech spojených s delším pobytem v Česku, zejména v oblasti zdravotní péče a zaměstnání.Výzkum také ukázal, že uprchlíci získávají informace především z internetových stránek, od blízkých osob z komunity, a také ze sociálních sítí. Tyto široké kanály však často neosloví zranitelné osoby, například seniory, kteří k nim nemají přístup.

 

Souhrnná závěrečná zpráva je dostupná zde

Více informací naleznete na stránkách Ministertva vnitra ČR 

 

 

 

 

 

Nahoru