Projekty

Dlouhodobě se věnujeme realizaci inovačních projektů. 
 
Pokud máte zájem o podrobnější informace o jednotlivých projektech, obraťte se na:
Mgr. Barbora Lesková, DiS., leskova@sociofactor.eu+420 774 707 441

Aktuálně realizované projekty

Děti dětí bez násilí  - Children of children without violence

  • Cílem projektu je rozvinout prevenci a účinně předcházet tomu, že se domácí a genderově podmíněné násilí v rámci rodin přenáší mezi generacemi v čase. Chybí k tomu účinné nástroje. Projekt chce na doposud přehlížený fakt nejen upozornit a popsat ho, ale má ambici na základě poznání (dat) nežádoucí přenos zastavit/eliminovat. Bude tak činit prostřednictvím různých osvětových aktivit, které cílí na rodiny – příslušníky tří generací a také na odbornou veřejnost.

Více informací ..... 

 

 

"Podpora preventivních programů v Ostravě" 

  • Cílem projektu je v rámci města Ostravy i MSK pomoci rodinám a dětem, aby nedocházelo k jejich sociálnímu selhání, při zvládání nároků na ně kladených sociálním prostředím a schopnosti řešit problémy včas, aby nedocházelo k nepřiměřenému sociálnímu fungování, ohrožení dětí a nahromadění rizikových způsobů chování.
  • Cíle bude dosaženo prostřednictvím učení se organizací projektovat služby na základě identifikace příčin sociálních problémů, které rodinám s dětmi hrozí a v budoucnu by se mohly stát předmětem nákladných intervencí.

Více informací...

 

Nahoru