Projekty

Dlouhodobě se věnujeme realizaci inovačních projektů. 
 
Pokud máte zájem o podrobnější informace o jednotlivých projektech, obraťte se na:
Mgr. Hanu Vývodovou, vyvodova@sociofactor.eu+420 776 688 477

Aktuálně realizované projekty

 

             

Souhrnná analýza pravidel přidělování a dostupnosti bytů v Moravskoslezském kraji 

  • Od února 2024 zpracováváme pro Moravskoslezský kraj Souhrnnou analýzu pravidel přidělování a dostupnosti bytů v Moravskoslezském kraji. Analýza bude přehledem způsobů a trendů v oblasti pronájmu bytů ve vlastnictví samospráv v Moravskoslezském kraji. Díky datům, které analýza nabídne, bude možné navrhovat modelová pravidla pro zabezpečení efektivního, transparentního a také sociálně zodpovědného mechanismu zabezpečení bydlení pro různé cílové skupiny. Analýza vzniká díky projektu „Podpora návazných aktivit sociálních služeb v MSK“

Více informací...

 

Veterinární a sociologické aspekty výskytu volně žijících zvířat v urbánním prostředí jako podklad pro jejich efektivní management a rozhodování státní správy

  • Cílem projektu je komplexní popis interakce lidí a zvířat ve veřejném prostoru. Jako vzorová lokalita pro výzkum poslouží okres Brno-město, kde bude proveden monitoring invazních druhů savců (včetně autochtonních a domestikovaných druhů), kteří se stále častěji vyskytují na periferiích či v centrech obcí. U těchto druhů budou studovány příčiny, rizika a důsledky jejich výskytu ve městech s důrazem na ochranu zdraví obyvatel, kdy bude proveden detailní screening patogenů se zoonotickým potenciálem u uhynulých či usmrcených jedinců.

Více informací...

 

Hodnocení dopadů koordinované pomoci v obcích zasažených tornádem „Dva roky poté“

  • Cílem evaualuace je zhodnotit dopady koordinované pomoci v obcích, které byly v roce 2021 zasaženy tornádem. Konkrétně se jedná o obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice a Hodonín. V rámci dosažení evaluačního cíle se budeme podrobně zaměřovat na to, jak v zasažených obcích docházelo k distribuci různých forem pomoci (např. humanitární, psychosociální, materiální a další); jakými způsoby a mechanismy byla tato pomoc poskytována a zprostředkována; jak pomoc směřovala k zasaženým domácnostem a jaká byla časová osa poskytování pomoci.
  • Výzkumná zpráva: Hodnocení dopadů koordinované pomoci v obcích zasažených tornádem

 

Nahoru