Analýza přidělování a dostupnosti bytů v MSK

              

Souhrnná analýza pravidel přidělování a dostupnosti bytů v Moravskoslezském kraji 

Projekt: Podpora návazných aktivit sociálních služeb v MSK; r.č.: CZ.03.02.02/00/22_006/0000976

Realizace projektu: 1.2.2024- 30.9.2024

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

 

Popis projektu: 

Od února 2024 zpracováváme pro Moravskoslezský kraj Souhrnnou analýzu pravidel přidělování a dostupnosti bytů v Moravskoslezském kraji. Analýza bude přehledem způsobů a trendů v oblasti pronájmu bytů ve vlastnictví samospráv v Moravskoslezském kraji. Díky datům, které analýza nabídne, bude možné navrhovat modelová pravidla pro zabezpečení efektivního, transparentního a také sociálně zodpovědného mechanismu zabezpečení bydlení pro různé cílové skupiny. Analýza vzniká díky projektu „Podpora návazných aktivit sociálních služeb v MSK“.

Nahoru