Singletraily - skloubení cykloturistiky

„Podmínky  pro  harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí s potřebami ochrany přírody  a  rozvoje regionů“TL02000505; Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

  • Registrační číslo projektu: TL02000505
  • Realizace: 1. ledna 2019 – 31. prosince 2021
  • Řešitelé: Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta, SocioFactor s.r.o., NAKOLO s.r.o.
  • Předmětem řešení projektu je podrobné zmapování vlivu singletrailů na životní prostředí a návrhy na optimalizaci jejich budování.
  • Dopady přítomnosti singletrailů v krajině budou monitorovány na třech modelových lokalitách - Singletrail Moravský kras - Jedovnické stezky, Singletrail Moravský kras - Maránské údolí stezky,  Rychlebské stezky v Rychlebských horách.
  • Porovnávána bude situace v příměstských lokalitách (Jedovnice, trať Líšeň - Mariánské údolí) v méně dotčené krajině Rychlebských hor.
  • Sledován bude dopad na biodiverzitu lokalit, společenské prostředí a život okolních obyvatel a dopad na turismus v regionu. 

 

Průběžné výstupy projektové činnosti: 

 

Fotografie z výjezdů výzkumníků přímo do lokalit najdete v naší fotogalerii

 

Nahoru