Aktuality

Mezinárodní den rodiny


Když se ohlédneme za minulým rokem, vidíme, že velké množství času jsme věnovali kvalitě služeb, které jsou poskytovány mladistvým a mladým dospělými vyrůstajícím či opouštějícím ústavní výchovu, náhradní rodinnou péči.

S našimi skvělými partnery, jimiž jsou Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s., Janus, z. s., Mimo domov, o. s., OSPOD Olomouc, OSPOD Hradec Králové, Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s., Salesiánský klub mládeže, z. s., Centrum Don Bosco, SKP-CENTRUM, o.p.s., SOS dětské vesničky, z.s., STŘED, z. ú. a Mimo domov, o. s., jsme společně pracovali na změnách, jejichž cílem bylo zvýšit kvalitu služeb pro ty, kteří je potřebují.

V Moravskoslezském kraji jsme evaluovali projekt, jehož cílem bylo prohloubit interdisciplinární spolupráci při řešení opatrovnických sporů ve věci nezletilých dětí. Pro zájemce byly k dispozici vzdělávací kurzy k tématice dítěte v rozvodovém sporu, porozvodová péče, krizová intervence v rodinách, ale i mediace a facilitace při řešení rodičovského sporu.

Naše evaluace se zaměřily především na služby sociální prevence, jejichž posláním je pomáhat rodinám s dětmi. Věnovali jsme se hodnocením služeb pro seniory, ohrožené rodiny, pěstouny a pečující osoby. V oblasti prevence jsme společně s Magistrátem města Ostrava připravili záměr na podporu preventivních programů v Ostravě. Tím, že podpoříme přípravu preventivních programů, pomůžeme rodinám a dětem lépe zvládat nároky, které jsou na ně kladeny.

Ve své práci jsme přitom vycházeli ze studie Rodina a dítě v kontextu, Možnosti prevence, podpory a spolupráce, kterou jsme vypracovali společně se společností MEDIAN pro Nadaci Sirius. Dokument byl zpracován formou strategického návrhu, zaměřeného na předložení souboru vhodných priorit a cílů v oblasti prevence. Tento strategický návrh by při svém zavádění do praxe pomohl předcházet sociálnímu selhání rodin, podpořil by rodinu a spolupráci těch, kteří mají rodinám co nabídnout. Přináší řadu nápadů a má smysl se jím inspirovat:

https://www.sociofactor.eu/media/Dokumenty/rodina-a-dite-v-kontextu-moznosti-prevence-podpory-a-spoluprace.pdf
Kategorie:
Vydáno: 19.05.2020 - 09:22
Zpět
Nahoru