Katalog kurzů - původní

Zvládání obtížných situací ve spolupráci s uživatelem sociální služby

3 lis 2023
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP |
  • Prevence
2130,- Kč cena vč. DPH

Anotace:

Při každodenní péči o klienty  sociálních  služeb  mohou  vznikat  náročné  a  obtížně  řešitelné  situace.  Cílem  kurzu  je  zvýšit  kompetence  pracovníků  sociálních  služeb ve  směru  ke  klientům s  problematickým chováním.

Účastníci se naučí rozpoznávat riziko (přiměřené, zvýšené a nepřijatelné) a následně adekvátně reagovat. Osvojí si postupy při zvládání agrese klientů tak, aby ochránili své bezpečí.

V průběhu kurzu si účastníci vyzkouší navázat kontakt s uživateli služby v nestandardních situacích a zvládnout obtížné situace. Součástí kurzu je i praktický nácvik fyzických úchopů, únikových technik a pravidel šetrné sebeobrany.

  • Před zahájením kurzu budou účastníkům zaslány studijní texty a materiály.
  • Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.
  • Leták ke stažení.

 

Místo konání: 

Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory. 

Lektor: 

Bc. Jiří Šmahlík 

 


Akreditace: A2020/0836-SP/PC
Kontaktní osoby:
Mgr. Hana Vývodová +420 776 688 477 vyvodova@sociofactor.eu
Bc. Jana Škorňoková +420 774 420 700 skornokova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Titul:
Jméno:Příjmení:
Datum narození:Místo narození:
Emailová adresa:Telefon:
Název organizace, adresa:IČ:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů


Nahoru