Katalog kurzů - původní

Sebezkušenostní výcvik pro sociální prevenci

  • 120 h
  • Ostrava
  • SP | VP |
  • Výcvik | Krizová intervence | Prevence |
43900,- Kč cena vč. DPH

Garantujeme otevření výcviku již při počtu 15 přihlášených účastníků.

Harmonogram kurzu pro rok 2023 připravujeme.

Anotace: 

Najděte své silné stránky, svůj potenciál a talent. Využijte své vnitřní nastavení ve své pracovní pozici a v rozvoji kariéry. Účastníci tohoto dlouhodobého výcviku se dozvědí, co je to sebezkušenost, naučí se  pracovat  se  sebou  samým.  Zamyslí  se  nad  svými  (osobními  i  pracovními)  rolemi,  ve kterých  během  života  vystupují.  Prohloubí  si  schopnosti sebereflexe  a uvědomí si aktuálních osobních hranic. Dvojice lektorů využívá interaktivní výukové techniky a metody, zážitkové a sebereflektivní postupy. Důraz lektoři kladou zejména na skupinovou práci, komunikaci, řešení konfliktů a nácvik specifických dovedností. Díky kurzu jsou účastníci schopni poznávat druhé lidi, porozumět jejich potřebám, problémům a životu, komunikovat s nimi, podporovat a řešit konflikty.

Výcvik je určen sociálním pracovníkům (zabývají se sociální prací a péčí o klienty v oblasti poradenství), manželským a rodinným poradcům, krizovým interventům, psychologům.

  • Před zahájením výcviku budou účastníkům zaslány bližší informace o průběhu a podrobný harmonogram. 
  • Výcvik v délce 120 výukových hodin + 8 výukových hodin obhajoba (15 výukových dnů + 1 den obhajoba závěrečné práce).
  • Výcvik je ukončen obhajobou závěrečné práce. 
  • Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného výcviku.
  • Leták ke stažení.

 

Místo konání:

Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory. 

Lektor: 

Celým výcvikem účastníky provází dvojice lektorů - Mgr. Martina Mikesková a Bc. Pavel Matula, DiS.

  


Akreditace: A2021/0035-SP/VP
Kontaktní osoby:
Mgr. Hana Vývodová +420 776 688 477 vyvodova@sociofactor.eu
Bc. Jana Škorňoková +420 774 420 700 skornokova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Titul:
Jméno:Příjmení:
Datum narození:Místo narození:
Emailová adresa:Telefon:
Název organizace, adresa:IČ:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů


Nahoru