Katalog kurzů

Řešení konfliktů a vyjednávání při práci s klientem v sociálních službách - online

13 lis 2020
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS
  • Péče | Prevence |
700,- Kč cena vč. DPH

Anotace:

Účastníci budou uvedeni do problematiky řešení konflktů a vyjednávání při práci s klientem v sociáních službách. Kurz je zaměřen na získání základních kompetencí využitelných pro prevenci vzniku konfliktů a jejich řešení mezi pracovníky pomáhajích profesí a uživateli sociálních služeb. Budou prezentovány definice konfliktu, pozitivní i negativní významy konfliktů. V průběhu výuky budou vysvětleny typy, příčiny a faktory konfliktů, možné reakce a důsledky konfliktů. Lektor se dále bude věnovat způsobu analýzy konfliktu, analýze postojů a zájmů zúčastněných osob. Prostor bude věnován také  problematice agrese jako nezbytné životní energie, způsobům poznání vlastní agresivity a situacím spouštějícím agresivní chování. Účastníkům bude představena asertivita jako jeden z možných přístupů použitelných v souvislosti s konfliktními situacemi. Součástí výuky bude ukázka praktického používání těchto strategií a poskytnutí náhledu na vlastní chování a emoce při řešení konfliktních  situací.

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách.

Lektor:

Bc. Pavel Matula - mediátor, lektor, terapeut, supervizor - lektorská činnost v sociálních službách a školství v oblasti práce s agresivním klientem vč. pravidel šetrné sebeobrany, základy arteterapie, muzikoterapie, mentoringu, vedení sebezkušenostních skupin a motivačních skupin pro nezaměstnané. Externí supervize pro poskytovatele soc. služeb. Certifikátor kvality odborných služeb v oblasti protidrogové prevence. Spoluautor publikace „Práce s klientem s rizikem v chování“ vydané MPSV v roce 2005.

Místo konání: SocioFactor s.r.o., Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory

Online výuka probíhá prostřednictvím video-komunikační služby "Google Meet". Přihlášené účastníky budeme týden před konáním kurzu kontaktovat s návodem pro přihlášení.   

 

 


Akreditace: A2019/0758-PC
Kontaktní osoby:
Bc. Jana Škorňoková +420 774 420 700 skornokova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru