Katalog kurzů

Psychohygiena pro zaměstnance sociálních služeb

27 lis 2019
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP | VP |
700,- Kč cena vč. DPH

Anotace: Pomáhající profese jsou bezesporu všeobecně považovány za velmi náročné. Na pracovníky v sociálních službách jsou kladeny vysoké nároky, vždy musí být připraveni pomáhat svým kientum s jejich problémy a těžkými životními situacemi, proto je pro udržení duševní rovnováhy těchto pracovníků dodržování zásad psychohygieny velice důležité. V rámci kurzu se účastníci seznámí s problematikou psychohygieny, odborným názvoslovím, ale zejména jejím významem pro každodenní praxi při práci s lidmi. Mimo teoretickou průpravu bude část kurzu věnovaná praktickým nácvikům relaxačních technik, dechových technik a metod k uvolňování a eliminaci stresu. Absolventi kurzu budou schopni tyto techniky používat v běžném každodenním životě.

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky sociálních služeb.

 

Lektor: Mgr. Martina Mikesková - působí jako psycholog v Centru psychologické pomoci, p.o., a dále jako koordinátorka projektů, supervizor, psycholog a lektor v Občanském sdružení S.T.O.P. Poskytuje psychologické poradenství - v oblasti individuální, partnerské, rodinné; provádí komplexní diagnostiku žadatelů o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče

Místo konání: SocioFactor s.r.o., Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory


Akreditace: A2019/0090-SP/PC/PP/VP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru