Katalog kurzů - původní

Psychohygiena pro zaměstnance sociálních služeb

25 říj 2023
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP | VP |
  • Péče
2250,- Kč cena vč. DPH

Anotace:

Na pracovníky v sociálních službách jsou kladeny velmi vysoké pracovní nároky. Udržení duševní rovnováhy a dodržování zásad psychohygieny je stěžejní a velmi důležité.

Tento vzdělávací kurz nabídne teoretické znalosti i praktický nácvik relaxačních technik. Na základě příkladů z praxe lektor demonstruje pojmy psychohygiena, vnitřní a vnější salutory, stresory, syndrom vyhoření.

Účastníci  budou  schopni  si  sestavit  jednoduchý  psychohygienický  plán  pro  svou  osobu.  Prakticky  si  vyzkoušejí  relaxačních  techniky,  dechová  cvičení  a další metody rychlého uvolnění a eliminace stresu. Nabyté znalosti a praktické zkušenosti využijí při výkonu svého povolání i v běžném životě.

  • Před zahájením kurzu budou účastníkům zaslány studijní texty a materiály.
  • Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.
  • Leták ke stažení.

 

Místo konání:

Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory

Lektor: 

Mgr. Karel Matocha


Akreditace: A2019/0090-SP/PC/VP
Kontaktní osoby:
Mgr. Hana Vývodová +420 776 688 477 vyvodova@sociofactor.eu
Bc. Jana Škorňoková +420 774 420 700 skornokova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Titul:
Jméno:Příjmení:
Datum narození:Místo narození:
Emailová adresa:Telefon:
Název organizace, adresa:IČ:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů


Nahoru