Katalog kurzů - původní

Komunikace s klientem s problémovým chováním

31 kvě 2023
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP |
  • Péče | Prevence |
2050,- Kč cena vč. DPH

Anotace: 

Za   problémové   chování   můžeme   považovat    jednání  s  prvky  agrese,  nerespektování  společenských  norem  či  neschopnost  běžné  sociální  komunikace.   Sociální   pracovníci  a  pracovníci v sociálních službách díky tomuto vzdělávání posílí své pracovní kompetence při komunikaci s klientem s poruchou chování.

Lektor  na  praktických  ukázkách   seznámí  účastníky  s  pojmy  problémové  chování  klienta,  porucha  chování,   manipulace  a  motivace,  agrese  a  agresivita, problémová situace  či  společenská normalita. Díky kazuistikám a praktickým nácvikům ve skupině či ve dvojicích budou účastníci schopni identifikovat podoby agresivního chování, popsat fáze agresivního jednání a v praxi využít jednotlivé kroky ke zmírnění agresivity klienta.

  • Před zahájením kurzu budou účastníkům zaslány studijní texty a materiály.
  • Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.
  • Leták ke stažení.

 

Místo konání:

Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory.

Lektor: 

Mgr. Karel Kosina

 


Akreditace: A2019/0259-SP/PC
Kontaktní osoby:
Mgr. Hana Vývodová +420 776 688 477 vyvodova@sociofactor.eu
Bc. Jana Škorňoková +420 774 420 700 skornokova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Titul:
Jméno:Příjmení:
Datum narození:Místo narození:
Emailová adresa:Telefon:
Název organizace, adresa:IČ:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů


Nahoru