SocioFactor

SocioFactor s.r.o. byl založen dne 20. dubna 2009. Je výzkumnou a vzdělávací organizací, jejímž předmětem podnikání jsou činnosti v oblasti aplikovaného výzkumu a vzdělávání. Společnost se vymezuje jako subjekt sociální ekonomiky. Vyvíjí podnikatelské aktivity v oblasti aplikovaného výzkumu, tj. realizuje teoretické a experimentální práce zaměřené na získávání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených postupů a služeb, zejména v oblasti posílení sociální integrace a soudržnosti. V oblasti aplikovaného výzkumu produkuje výzkumné zprávy, další publikační výstupy a vytváří kapacity pro vývoj a šíření inovací. Dále vyvíjí aktivity v oblasti vzdělávání, zejména tzv. dalšího vzdělávání, které zlepšuje šance na získání pracovního uplatnění sociálně či jinak znevýhodněných osob. Nabízí vzdělávací kurzy pro pracovníky pomáhajících profesí, realizuje vzdělávací projekty. Výzkumy, vzdělávání a expertízy realizuje společnost v souladu s celkovou strategií sociální ekonomiky. V roce 2013 byla společnost posouzena Radou pro výzkum, vývoj a inovace a na základě splněných kvalifikačních znaků byla zařazena na seznam výzkumných organizací. V prosinci roku 2013 bylo společnosti SocioFactor s.r.o. uděleno Generálním ředitelstvím Úřadu práce České republiky povolení ke zprostředkování zaměstnání. 

 

Nahoru