Katalog kurzů

Základní kurz krizové intervence pro sociální pracovníky

září prosinec 2022
  • 56 h
  • Ostrava
  • SP | VP |
  • Krizová intervence
16500,- Kč cena vč. DPH

Anotace: 

Náročné životní situace jako je ztráta partnera, úmrtí v rodině, sebevražedné myšlenky nebo ztráta zaměstnání či živelné pohromy představují velkou psychickou zátěž, kterou často není schopen jednotlivec zvládat sám vlastními silami. V tuto chvíli je pro něj velmi důležitá tzv. krizová pomoc. V úvodu kurzu si účastníci definují příčiny krize, spouštěče krize a naváží tzv. typologií krize. Lektoři představí techniky usnadňující komunikaci (vedení, provázení, zrcadlení a další), které si účastníci během skupinové práce osvojí. Zvládnuté komunikační techniky následně převedou do skupinové práce, nácviku krizové intervence na základě reálných kazuistik například k tématu krize v rodině, krize po ztrátě a podobně. Účastníci si rovněž osvojí intervenční práci se zasaženým v terénu v návaznosti na reálné, proběhlé události v kraji. Závěr kurzu je věnován osobnosti krizového interventa a praktickému nácviku psychohygienických cvičení (práce s energií, sebe podpora, hledání zdrojů síly a podobně). Lektoři poskytují prostor pro nácvik a následnou reflexi práce s tématy a kazuistikami účastníku kurzu.

Absolventi výcviku si posílí své pracovní kompetence pro výkon své sociální práce v oblasti poskytování intervence a krizové pomoci s následnou možností využití v dalším životě. Výcvik bude veden interaktivní formou. Vlastní příklady či zkušenosti z praxe je možno konzultovat ve skupině či individuálně.

Před zahájením kurzu budou účastníkům zaslány podklady a materiály zpracované lektory. Účastníci kurzu dle stanovených zadání zpracovávají závěrečnou práci. Kurz je ukončen úspěšnou obhajobou závěrečné práce. Poté účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Celým kurzem účastníky provází dvojice lektorů - Bc. Dagmar Urbánková a Bc.David Tichý, DiS. Více o lektorech se dozvíte na tomto odkazu.

Kurz bude realizován září–prosinec 2022 v termínech: 

  • 19. - 20. 9. 2022
  • 10. - 11. 10. 2022
  • 2. - 3. 11. 2022
  • 7. - 8. 12. 2022

 

Cena celého kurzu včetně závěrečné obhajoby je 16.500, - Kč za osobu.

Místo konání:

Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory. 

 


Akreditace: A2021/0394-SP/VP
Kontaktní osoby:
Bc. Jana Škorňoková +420 774 420 700 skornokova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Titul:
Jméno:Příjmení:
Datum narození:Místo narození:
Emailová adresa:Telefon:
Název organizace, adresa:IČ:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru