Katalog kurzů - původní

Základní kurz krizové intervence pro sociální pracovníky

22 čer 2023
 • 56 h
 • Ostrava
 • SP | VP |
 • Výcvik | Krizová intervence |
29 445 ,- Kč cena vč. DPH

Garantujeme otevření kurzu již při 12 účastnících.

Anotace: 

Náročné životní situace jako je ztráta partnera, úmrtí v rodině, sebevražedné myšlenky nebo ztráta zaměstnání či živelné pohromy představují velkou psychickou zátěž, kterou často není schopen jednotlivec zvládat sám vlastními silami. V tuto chvíli je pro něj velmi důležitá tzv. krizová pomoc. V úvodu kurzu si účastníci definují příčiny krize, spouštěče krize a naváží tzv. typologií krize. Lektoři představí techniky usnadňující komunikaci (vedení, provázení, zrcadlení a další), které si účastníci během skupinové práce osvojí. Zvládnuté komunikační techniky následně převedou do skupinové práce, nácviku krizové intervence na základě reálných kazuistik například k tématu krize v rodině, krize po ztrátě a podobně. Účastníci si rovněž osvojí intervenční práci se zasaženým v terénu v návaznosti na reálné, proběhlé události v kraji. Závěr kurzu je věnován osobnosti krizového interventa a praktickému nácviku psychohygienických cvičení (práce s energií, sebe podpora, hledání zdrojů síly a podobně). Lektoři poskytují prostor pro nácvik a následnou reflexi práce s tématy a kazuistikami účastníku kurzu.

Absolventi výcviku si posílí své pracovní kompetence pro výkon své sociální práce v oblasti poskytování intervence a krizové pomoci s následnou možností využití v dalším životě. Výcvik bude veden interaktivní formou. Vlastní příklady či zkušenosti z praxe je možno konzultovat ve skupině či individuálně.

 • Před zahájením kurzu budou účastníkům zaslány studijní texty a materiály.
 • Účastníci kurzu dle stanovených zadání zpracovávají závěrečnou práci.
 • Kurz je ukončen úspěšnou obhajobou závěrečné práce. 
 • Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.
 • Leták ke stažení.

 

Harmonogram kurzu: 

Výcvik bude probíhat ve dvoudenních blocích v termínech dle harmonogramu.

 • 22. - 23. června 2023
 • 21. - 22. září 2023
 • 19. - 20. října 2023
 • 23. - 24. listopadu 2023

 

Místo konání:

Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory. 

Lektor: 

Celým kurzem účastníky provází dvojice lektorů - Bc. David Tichý, DiS. a Bc. Dagmar Urbánková

   

 

 

 


Akreditace: A2021/0394-SP/VP
Kontaktní osoby:
Mgr. Hana Vývodová +420 776 688 477 vyvodova@sociofactor.eu
Bc. Jana Škorňoková +420 774 420 700 skornokova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Titul:
Jméno:Příjmení:
Datum narození:Místo narození:
Emailová adresa:Telefon:
Název organizace, adresa:IČ:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů


Nahoru