Katalog kurzů - původní

Sociální práce s pachateli trestných činů

20 lis 2023
  • 8 h
  • Ostrava
  • SP | VP |
  • Péče | Prevence |
2050,- Kč cena vč. DPH

Anotace:

I pachatelé trestné činnosti a odsouzení jsou  běžnými  klienty  řady  sociálních  pracovníků  v různých  službách. V  tomto  vzdělávacím  kurzu  mohou  sociální pracovníci rozšířit své znalosti o charakteristiky trestné činnosti, různorodost a typologii pachatelů trestných činů, jak je vedeno trestní řízení a v neposlední řadě o znalosti aktuálně ukládaných trestů.

Lektor se bude věnovat problematice práce s odsouzenými jak na svobodě, tak ve výkonu trestu odnětí svobody. Na kazuistikách a příkladech dobré praxe bude lektor demonstrovat práci s pachateli ve smyslu řešení následků trestné činnosti. Důraz je kladen na seznámení se s mezioborovou prací v organizacích věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči. Účastníci získají přehled o těchto organizacích v kraji, potažmo v celé republice.

  • Před zahájením kurzu budou účastníkům zaslány studijní texty a materiály.
  • Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.
  • Leták ke stažení.

 

Místo konání:

Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory

Lektor: 

Mgr. Lenka Honsárková, DiS.

 


Akreditace: A2020/0789-SP/VP
Kontaktní osoby:
Mgr. Hana Vývodová +420 776 688 477 vyvodova@sociofactor.eu
Bc. Jana Škorňoková +420 774 420 700 skornokova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Titul:
Jméno:Příjmení:
Datum narození:Místo narození:
Emailová adresa:Telefon:
Název organizace, adresa:IČ:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů


Nahoru