Katalog kurzů - původní

Rozhovor jako nástroj individuálního plánování při práci s klientem sociální služby

5 říj 2023
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP |
  • Péče | Prevence |
2050,- Kč cena vč. DPH

Anotace:

Plán poskytování sociální služby, kroky spolupráce s klientem často vyjadřuje tzv. individuální plán. Získávání informací od klienta při sestavování individuálního plánu provádíme rozhovorem. Nácvik efektivního vedení rozhovoru s klientem je cílem tohoto kurzu. Účastníci se naučí klást správné otázky, naučí se aktivně naslouchat a efektivně pracovat se získanými informacemi, tedy potřebami klienta. Na základě kazuistických případů si ve dvojicích procvičí vedení rozhovoru s klientem. Své postupy, příklady z praxe budou moci konzultovat s lektorem a hledat společná řešení.

  • Před zahájením kurzu budou účastníkům zaslány studijní texty a materiály.
  • Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.
  • Leták ke stažení

 

Místo konání:

Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory. 

Lektor:

Mgr. Daniela Brůnová, DiS.

  

 

 


Akreditace: Probíhá proces akreditace
Kontaktní osoby:
Mgr. Hana Vývodová +420 776 688 477 vyvodova@sociofactor.eu
Bc. Jana Škorňoková +420 774 420 700 skornokova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Titul:
Jméno:Příjmení:
Datum narození:Místo narození:
Emailová adresa:Telefon:
Název organizace, adresa:IČ:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů


Nahoru