Katalog kurzů - původní

Problematika závislostního chování uživatelů sociálních služeb

5 dub 2023
  • 8 h
  • Ostrava
  • SP | VP |
  • Péče | Prevence |
2130,- Kč cena vč. DPH

Anotace: 

Pojmy  jako  drogy,  uživatel  návykových  látek,  závislost  jsou  v  profesi  sociálních pracovníků často skloňovány. Tento vzdělávací kurz chce stavět na dosavadních znalostech účastníků a rozšířit jejich kompetence o aktuální „trendy“ užívání návykových látek a péče o závislé.

Lektor se bude věnovat problematice onemocnění vyvolané účinkem užíváním psychoaktivních látek včetně duševních poruch a anomálie osobnosti (psychopatie).

Na  kazuistikách  a  příkladech  z  praxe  si  mohou  účastníci  vyzkoušet  modelové  nabídnutí  pomoci  uživateli  návykových  látek,  zprostředkování  pomoci.  Účastníci  získají  přehled  o možnostech a institucích nabízejících pomoc v rámci kraje, potažmo republiky.

  • Před zahájením kurzu budou účastníkům zaslány studijní texty a materiály.
  • Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.
  • Leták ke stažení.

 

Místo konání:

Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory

Lektor: 

Bc. Jan Horák 


Akreditace: A2021/0904-SP/VP
Kontaktní osoby:
Mgr. Hana Vývodová +420 776 688 477 vyvodova@sociofactor.eu
Bc. Jana Škorňoková +420 774 420 700 skornokova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Titul:
Jméno:Příjmení:
Datum narození:Místo narození:
Emailová adresa:Telefon:
Název organizace, adresa:IČ:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů


Nahoru