Katalog kurzů - původní

Krizová intervence pro pracovníky v sociálních službách

4 kvě 2023
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS
  • Krizová intervence
2050 ,- Kč cena vč. DPH

Anotace:

Zvládání  obtížné  životní  situace,  krizové  situace  je  velkou  psychickou  zátěží,  kterou  často  není  schopen  jednotlivec  zvládat  sám  vlastními silami.  V  tuto  chvíli je pro něj velmi důležitá tzv. krizová pomoc.

Lektor  představí  tématiku  poskytování  krizové  intervence  v  oblasti  sociálních  služeb.  Poskytne  informace  o  krizové  intervenci, o  typech  krizí  podle  způsobu  projevu,  průběhu  a  závažnosti.

Účastníci si osvojí základní postupy a techniky krizové intervence, naučí se základním zásadám vedení rozhovoru při krizové intervenci, způsobu navázání kontaktu, hledání řešení i možnosti ukončení rozhovoru. Seznámí se s nejčastěji prožívanými emocemi v krizi a osvojí si jejich zvládnutí. Veškeré získané znalosti a dovednosti mohou uplatnit ve své práci, praxi i osobním životě.

  • Před zahájením kurzu budou účastníkům zaslány studijní texty a materiály.
  • Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.
  • Leták ke stažení

 

Místo konání:

Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory

Lektor: 

Mgr. Šárka Kopřivová, Ph.D.

 


Akreditace: A2019/0757-PC
Kontaktní osoby:
Mgr. Hana Vývodová +420 776 688 477 vyvodova@sociofactor.eu
Bc. Jana Škorňoková +420 774 420 700 skornokova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Titul:
Jméno:Příjmení:
Datum narození:Místo narození:
Emailová adresa:Telefon:
Název organizace, adresa:IČ:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů


Nahoru