Vzdělávací akce

Dodáváme vzdělávání na zakázku dle individuálních potřeb klienta, pořádáme vzdělávací akce v rámci projektů a v nabídce máme také širokou škálu akreditovaných kurzů.
V případě zájmu zákazníka provedeme analýzu vzdělávacích potřeb dané organizace a připravíme vzdělávání zaměstnanců na míru po stránce obsahové a metodické, včetně vhodné časové dotace.

 

Naše vzdělávací porfolio obsahuje:

rekvalifikační a kvalifikační vzdělávací programy akreditované MPSV

rekvalifikační a kvalifikační vzdělávací programy akreditované MPSV

odborné semináře pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků

odborné semináře pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků

odborné semináře pro oblast kvalifikačního vzdělání pracovníků v sociálních službách

odborné semináře pro oblast kvalifikačního vzdělání pracovníků v sociálních službách

dále kurzy, semináře, workshopy, výcviky dle požadavků klienta.

dále kurzy, semináře, workshopy, výcviky dle požadavků klienta.

kompletní nabídku kurzů včetně anotací, hodinové dotace a profilu lektorů najdete zde.

kompletní nabídku kurzů včetně anotací, hodinové dotace a profilu lektorů najdete zde.

Nahoru