Vzdělávací projekty

 

Ukončené vzdělávací projekty: 

Práce jako výzva, reg. číslo:  CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009148.

  • Projekt je zaměřen na řešení problémů nezaměstnaných osob, které v důsledku nízkého vzdělání patří k nejhůře uplatnitelným na trhu práce.
  • Cílovou skupinu tvoří osoby, které žijí v Moravskoslezském kraji, prioritně v těch částech, které se potýkají s vysokou nezaměstnaností.
  • Projekt obsahuje komplex poradenských, vzdělávacích a motivačně-aktivizačních aktivit, vč. zprostředkování. Jejich cílem je zvýšit kvalifikaci, a tím i zaměstnatelnost účastníků a následně zprostředkovat jejich pracovní uplatnění.
  • Realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
  • Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Pracovat může každý, reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0./15_040/0002421

  • Projekt je zaměřen na řešení problémů nezaměstnaných osob, které v důsledku koncentrace více handicapů patří k nejhůře uplatnitelným na trhu práce.
  • Cílovou skupinou jsou osoby nízkokvalifikované a dlouhodobě nezaměstnané, které žijí v Moravskoslezském kraji, prioritně v částech, které se potýkají s vysokou nezaměstnaností spojenou se strukturálními změnami.
  • Projekt představuje komplex provázaných odborných poradenských, motivačně-aktivizačních aktivit, včetně zprostředkování, jejichž cílem je zlepšit zaměstnatelnost účastníků a přivést je k úspěšnému uplatnění na trhu práce. 
  • Realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018
  • Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost 

 

 

Nahoru