Lektorská zkouška

 

             

 

Společnost SocioFactor s.r.o. získala od MŠMT status autorizované osoby a může provádět zkoušku profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, kterou stanovuje Národní soustava kvalifikací.

Zkouška je určena pracovníkům na všech úrovních řízení, personalistům a interním lektorům, kteří si v rámci své profese chtějí oficiálně ověřit své lektorské kompetence. Úspěšný absolvent získá celostátně platné osvědčení prokazující kvalitu lektorských dovedností.

Samotná zkouška je kombinací písemného ověření znalostí s ústní obhajobou a praktického předvedení lektorských dovedností. Zkouška trvá 2  až 4 hodiny bez času na přípravu. Cena zkoušky je 4 000,- Kč. 

 

Pokud máte zájem o složení zkoušky pro získání této profesní kvalifikace, obraťte se na:

Hana Vývodová ,  vyvodova@sociofactor.eu, +420 776 688 477

V případě zájmu vam bude přihláška zaslána elektronicky. 

Nahoru