Cílová skupina

Pracovníci v sociálních službách, Sociální pracovníci

Pracovníci v manažerské, řídící funkci

zájemci o práci v sociálních službách

Zájemci o získání kvalifikace pro práci pracovníka v sociálních službách

pracovníci veřejné správy

Pracovníci a zaměstnanci městských a krajských úřadů, úřadů práce, ministerstev, vládních organizací apod.

Pedagogičtí zaměstnanci škol a školských zařízení, pedagogičtí pracovníci v zařízeních sociálních služeb

občané znevýhodnění na trhu práce

Osoby s různými handicapy: vyšší věk, nízká úroveň kvalifikace, zdravotní postižení, odlišné socio-kulturně prostředí, péče o závislého člena rodiny, apod.

zájemci o kurzy na míru

Jednotlivci, kteří se chtějí vzdělávat v rámci osobního a profesního rozvoje. Organizace, které chtějí vzdělávat své zaměstnance.

 

Nahoru