Projekt kvalita

Název projektu: Nástroje řízení kvality a efektivity sociální práce s mladistvými a mladými dospělými vyrůstajícími či opouštějícími ústavní výchovu nebo náhradní rodinnou péči“

Číslo projektu: CZ. 03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006480

Nahoru