Hodnocení dopadů pomoci po tornádu

Hodnocení dopadů koordinované pomoci v obcích zasažených tornádem „Dva roky poté“

  • Zadavatelem zakázky jsou vybrané neziskové organizace a nadace, které se podílely na pomoci po tornádu na Jižní Moravě v roce 2021 (ADRA, Člověk v Tísni, Diakonie, Nadace Via, Nadace ČRo, Nadace ČEZ, Nadační fond pomoci, Karel Komárek Family Foundation, Donio).
  • Kontaktní osoba zadavatele: Jan Koláček, koordinátor humanitární pomoci, ADRA o.p.s., tel.: +420 602 206 848, e-mail:  josef.kolacek@adra.cz
  • Termín realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
  • Místo realizace zakázky: Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice, Hodonín
  • Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte prosím vedoucího této zakázky: Mgr. Ondřej Král, Ph.D., tel.: +420 774 113 441, e-mail: kral@sociofactor.eu

 

Cíl evaulace:

Cílem evaluace je zhodnotit dopady koordinované pomoci v obcích, které byly v roce 2021 zasaženy tornádem. Konkrétně se jedná o obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice a Hodonín. V rámci dosažení evaluačního cíle se budeme podrobně zaměřovat na to, jak v zasažených obcích docházelo k distribuci různých forem pomoci (např. humanitární, psychosociální, materiální a další); jakými způsoby a mechanismy byla tato pomoc poskytována a zprostředkována; jak pomoc směřovala k zasaženým domácnostem a jaká byla časová osa poskytování pomoci. Zaměřovat se budeme také na to, jak je poskytovaná pomoc s odstupem času hodnocena samotnými domácnostmi a vybranými místními aktéry. Hodnocena bude jak účelnost této pomoci, tak její efektivita.

Evaluace se skládá z několika logických na sebe navazujících částí. V první části naši evaluátoři pracovali na rešerši zahraniční literatury na téma humanitární pomoci po tornádu. V druhé části následovala sekundární analýza dat pomocí analýzy vybraných médií, které o tornádu v roce 2021 informovaly. Sběr primárních dat ve třetí části evaluace je rozdělen na kvantitativní a kvalitativní šetření. V rámci kvantitativního sběru dat proběhne ve všech zasažených lokalitách dotazníkové šetření. V rámci kvalitativního sběru dat budou v zasažených lokalitách probíhat individuální biografické rozhovory s vybranými domácnostmi. V plánu je rovněž realizace několika fokusních skupin s vybranými aktéry zasažených obcí.

Výsledky evaluace budou publikovány v podobě kolektivní monografie a doplněny budou několika odbornými články.

 

Nahoru