Aktuality

Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli


Projekt KVASAR (KVAlita Systému Akreditací a Rekvalifikací) se zaměřil na pilotní ověření nově vytvořených modularizovaných rekvalifikačních kurzů v regionech ve spolupráci se zaměstnavateli. Cílem výzkumného týmu SocioFactor s.r.o. bylo celý projekt postupně sledovat, vymezené části (procesy či výstupy) projektu zhodnotit a prostřednictvím evaluačních zpráv výstupy z hodnocení interpretovat.

Během projektu i procesu evaluace jsme se setkali s několika limity, které výrazně ovlivnily jak samotný průběh projektu, tak evaluační práci. Z důvodu pandemie covid-19 jsme museli volit jiné způsoby sběru dat a práci s respondenty. Zároveň jsme čelili změnám v časovém harmonogramu projektu a jeho prodloužení.

Evaluace probíhala ve dvou částích. Výstupem byla Průběžná evaluační zpráva a Závěrečná evaluační zpráva. „Závěrečná zpráva dává odpovědi na jednotlivé evaluační úkoly, jejichž cílem bylo poskytnout hodnocení a zpětnou vazbu zapojených klíčových aktérů a cílových skupin projektu. Zpráva vychází z analýzy a interpretace množství dat vytvořených v rámci rozhovorů a focus groups se členy projektového týmu a expertní skupiny, rovněž s cílovými skupinami a klíčovými aktéry projektu. Opírá se dále o výsledky dotazníkového šetření mezi účastníky pilotovaných modularizovaných rekvalifikačních programů s využitím postupů procesu uznávání předchozích výsledků učení,“  uvádí se v manažerském shrnutí zprávy.

Jedním z evaluačních úkolů bylo Hodnocení pilotáže z perspektivy zaměstnavatelů, vzdělavatelů, regionálních pracovníků ÚP ČR a externího dodavatel vč. Koordinátorů. Přestože se tato fáze výrazně potýkala s problémy souvisejícími s pandemií covid-19, byla hodnocena úspěšně. Pilotáž „ukázala, že přizpůsobení nástrojů dalšího vzdělávání a těsnější zapojení zaměstnavatelů do tohoto procesu (což vychází z hlavního cíle projektu) je možné, ačkoli je potřeba myslet na to, že systém je potřeba dále vylepšovat,“ citujeme z jedné z kapitol Závěrečné evaluační zprávy.

Celou Závěrečnou evaluační zprávu s podrobně zpracovanými evaluačními úkoly sledujte na webových stránkách zadavatele, tedy Ministerstva práce a sociálních věcí nebo na webu www.kprofesijinak.cz.

Evaluační tým SocioFactor s.r.o.
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 13.10.2022 - 08:43
Zpět
Nahoru