Aktuality

Žít normálně


„Žít  normálně“  je  jeden z  projektů   Moravskoslezského  kraje,  který  si  klade za cíl podpořit  začlenění osob se zdravotním  postižením do  společnosti.  Projekt   „Žít   normálně“,  č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016001 je financován z Operačního programu zaměstnanost Evropské unie a je realizován v období června 2020 až června 2022.

Projekt se zaměřuje na řešení problémů v návaznosti na proces transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. V rámci projektu probíhají tyto aktivity: 

  • podpora kvality v nových komunitních službách v Ostravě,
  • osvětové a destigmatizační aktivity,
  • zkvalitnění života lidí s postižením,
  • zdělávání pracovníků,
  • evaluace.

 

Právě poslední zmíněnou evaluaci provádí výzkumný tým pracovníků SocioFactor. Bude vyhotoveno několik evaluačních zpráv (vstupní, průběžná a závěrečná). Na závěr bude provedeno vyhodnocení dopadů projektu a jeho efektivity.

Závěrečná evaluační zpráva má ověřit, zda došlo k naplnění hlavního cíle projektu a podpoře cílových skupin dotčených projektem v Moravskoslezském kraji. Součástí bude také zpracování návrhů a doporučení pro zadavatele, které budou inspirací pro vylepšování realizovaných aktivit.

Tým výzkumníků SocioFactor s.r.o.
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 12.08.2021 - 11:09
Zpět
Nahoru