Aktuality

Workshop Metodika „odcházení“


V průběhu řešení projektu („Nástroje řízení kvality a efektivity sociální práce s mladistvými a mladými dospělými vyrůstajícími či opouštějícími ústavní výchovu nebo náhradní rodinnou péči“, reg. číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006480) spolupracující organizace vytvářely, upravovaly nebo doplňovaly své metodiky, které se věnují postupům práce a specifikům při práci s mladistvými či mladými dospělými. Některé organizace žádaly, aby se SocioFactor ujal moderování diskuse kolem tvorby metodik a vytvořil prostor pro výměnu zkušeností.

Metodiky se zaměřují na usnadnění procesu „odcházení“, na doprovázení při přechodu k samostatnému životu, osamostatnění se, ulehčení odchodu z ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče a minimalizaci značných rizik, kterým jsou dospívající vystaveni.

Cílem setkání, dne 15. září 2020, v Pardubicích bylo vytvořit prostor pro společné sdílení a diskusi nad pracovními postupy, s nimiž mají organizace dobré zkušenosti a které garantují kvalitní a efektivní ochranu mladistvých a mladých dospělých. Dále pak diskuze o systémových překážkách, které je potřeba odstraňovat formou advokační práce či jiného působení tak, aby byl přechod k samostatnému životu mladistvých a mladých dospělých co nejsnadnější. 

„Co je třeba udělat, aby byl přechod dospívajících opouštějících ústavní či náhradní rodinnou péči do samostatného života co nejsnadnější?“ To byla hlavní otázka workshopu. Účastníci diskuzní skupiny nejprve definovali obecná témata, která situaci mladých dospělých při přechodu komplikují. Následně navrhovali, co by jim, jakožto pracovníkům zefektivnilo práci a umožnilo jim lépe reagovat na specifické potřeby mladých.  Hovořili o svých klientech, jejich individualitě, zátěží, se kterou se potýkají. Upozornili na nutnost problémy a potřeby “dětí“ komunikovat s laickou i odbornou veřejností.

Snahou všech zúčastněných je tíživé životní situace těchto mladých lidí zlepšit, poskytnout jim adekvátní formu zdrojů a podpory. V průběhu diskuze vzniklo několik mentálních map, které shrnují myšlenky jednotlivých účastníků.  Tyto získané informace a podněty využijeme v další práci. Věříme, že setkání tohoto typu nebylo poslední. Děkujeme.
Kategorie: Výzkumné projekty
Vydáno: 09.11.2020 - 17:05
Zpět
Nahoru