Aktuality

Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách


Pro   Sociální  služby  města   Kroměříže  p. o.  realizujeme  od  září  2020  sedm  akreditovaných   vzdělávacích  kurzů  v  rámci  projektu   Inovativní  přístup k práci  s  osobami  s diagnostikovanou demencí  v  SSKM  Kroměříž,  reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015185.

 

Vzdělávací kurzy se zaměřují na rozvoj kompetencí pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. Témata kurzů jsou zaměřena na práci se seniorskou klientelou postiženou demencí. Práce s takto specifickou seniorskou skupinou vyžaduje alternativní způsoby komunikace.

 

Frekventanti se učí rozumět potřebám seniorských klientů a řešit problematické situace při poskytování služeb. Lektoři předávají informace k vybraným tématům a podporují rozvoj dovedností, které zvýší odbornost práce s klienty, včetně komunikace s rodinami klientů. Účast v kurzech rozvíjí osobní potenciál posluchačů a efektivní zapojení se v péči o seniorní klienty.

 

V březnu účastníci absolvovali další vzdělávání. Jednalo se o kurzy Využití metody reminiscence při práci se seniory, Volnočasové aktivity seniorů v organizacích sociálních služeb nebo Podpora kvality života seniorů v sociálních službách, při kterém byl využíván gerontooblek.

 

Reakce účastníků na jednotlivé aktivity nejlépe vystihují tyto citace z evaluačních dotazníků:

„S tématem kurzu jsme byla spokojena. Naučila jsem se nové dovednosti, které potřebuji k práci s cílovou skupinou senioři.“

„Naučila jsem se vcítit do chování klienta seniora s demencí a naučila jsem odhadnout situace, které mohou při mé práci s nimi nastat.“

„Oceňuji odbornost lektora při nácviku zvládání obtížných situací.“

 

Děkujeme účastníkům vzdělávání za jejich zájem a zapojení.

Tým pracovníků vzdělávání SocioFactor
Kategorie: Vzdělávání
Vydáno: 06.04.2021 - 15:07
Zpět
Nahoru