Aktuality

Vzděláváme zaměstnance organizace Spolu pro rodinu z.s.


Od 21. dubna 2021 realizujeme pro zaměstnance organizace Spolu pro rodinu z.s. sebezkušenostní výcvik pro sociální prevenci. Výcvik je součástí aktivit organizace v rámci projektu „Podmínky pro změnu“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015294.

Sebezkušenostní výcvik pro sociální prevenci je vzdělávání s akreditací u Ministerstva práce a sociálních věcí. Celý kurz čítá 120 vyučovacích hodin. Harmonogram je sestaven do dílčích setkání ve dvou a třídenních blocích. Výcvik vedou společně dva zkušení lektoři a terapeuti Mgr. Martina Mikesková a Bc. Pavel Matula.

Výcvik je určen sociálním pracovníkům pracujícím s klienty v oblasti poradenství, manželským a rodinným poradcům, krizovým interventům, psychologům. Frekventanti kurzu se zaměřují na prohloubení schopnosti sebereflexe a schopnosti uvědomění si aktuálních osobních hranic. V průběhu výcviku je kladen důraz na práci ve skupině, komunikaci, skupinovou dynamiku, řešení konfliktů a nácvik specifických dovedností.

Lektoři účinně podporují sebepoznání účastníků s využitím zážitkových a sebereflektivních postupů. Posluchači pracují s pojmem sebezkušenost a naučí se jak pracovat se sebou samým. Zároveň mají možnost se zamýšlet nad svými vlastními rolemi, ve kterých v životě vystupují. Podstatná je také podpora schopnosti poznávat druhé lidi, porozumět jejich potřebám, komunikovat s nimi, pracovat se skupinou. Důraz je během výcviku kladen na vedení rozhovorů, techniky dotazování, prevenci a intervence při rizikovém chování.

Akreditovaný Sebezkušenostní výcvik pro sociální prevenci se stal součástí naší produktové nabídky a je přístupný všem zájemcům. Podrobnější informace Vám poskytne Jana Škorňoková.

Tým pracovníků vzdělávání SocioFactor s.r.o.
Kategorie: Vzdělávání
Vydáno: 26.08.2021 - 00:00
Zpět
Nahoru