Aktuality

Vzděláváme v inovativním projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“


V prostředí služeb se objevil další zajímavý inovativní projekt. Nese název Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina, reg. č.: OPZ/03/018/0013974 a jeho součástí je vzdělávací program pro krajské koordinátory pomoci a koordinátory pomoci v ORP a nemocnicích. „Hlavním cílem projektu  je pilotní  testování  nových systémových řešení – tvorba  systému  sociálně zdravotního  pomezí  v  Kraji  Vysočina.  Smyslem  inovace  je  zvýšení  kvality  života klientů. Realizace  projektu  povede  ke  zvýšení  efektivity  a  k systémové změně v obsahu a distribuci služeb sociálně zdravotního pomezí, která má vliv na dostupnost služeb“, citujeme z webových stránek projektu.

Projekt je svým  zaměřením a  propojením  dvou  doposud  striktně  oddělovaných  oblastí služeb  ojedinělý. Testuje  nový  model  poskytování  dlouhodobé  péče,  což  vyžaduje i rozšiřování znalostí a dovedností pracovníků působících ve službách sociálně zdravotního pomezí. Rádi zajišťujeme celý vzdělávací program a pozorujeme, že inovace míří dobrým směrem a má oporu mezi účastníky vzdělávání.

Vzdělávací program se skládá ze 14 kurzů rozdělených podle čtyř tematických oblastí. Obsahy kurzů se vzájemně doplňují a navazují na sebe. Vzdělávací program zahrnuje akreditované i neakreditované kurzy.

Vzdělávání zajišťujeme od ledna letošního roku. Díky pandemii se účastníci kurzů setkávají s lektory v online prostředí. Lektoři mají k přenosům k dipozici uzpůsobené zázemí naší vybavené učebny v Ostravě – Mariánských Horách. Lektorům i účastníkům poskytujeme technickou podporu po celou dobu konání přenosu a s potěšením pozorujeme jejich nasazení, zvídavost a zájem i přes mnohá omezení, která on-line výuku provází.

V závěru všech kurzů žádáme účastníky o vyplnění evaluačního dotazníku. Objevují se i milé vzkazy ke kurzům, lektorům i technické podpoře. Zde jsou některé z nich:

Děkuji, seminář stál za to.“

„Pan lektor je fajn, je vidět, že má zkušenosti… a jeho přednášky mě baví…“

„Nemám připomínky, s kurzem i lektorem jsem spokojena.“

„Vše fungovalo dobře. Jednoduché připojení. Není co vytknout.“

A co ještě účastníky čeká? V květnu proběhne kurz Bezpečnost a kvalita sociálních a zdravotních služeb a Zajišťování sociálně právního poradenství. V červnu zase chystáme kurz Etika v práci s klienty sociálních služeb. Doufáme, že se nám podaří alespoň závěr vzdělávacího programu ukončovat prezenční formou.
Kategorie: Vzdělávání
Vydáno: 13.05.2021 - 08:11
Zpět
Nahoru