Aktuality

Vzdělávací program v Kraji Vysočina


Zahájili jsme vzdělávací program v rámci projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0013974, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost. Realizátorem projektu je Kraj Vysočina.

Našim  zadáním je  vytvořit a  realizovat   vzdělávací  program  pro krajské  koordinátory pomoci a koordinátory pomoci v  ORP  a nemocnicích. Celkem  je  do  vzdělávání  zapojeno  27 účastníků z měst a obcí Kraje Vysočina.

Vzdělávací program se skládá ze 14  jednodenních  kurzů v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Obsahy jednotlivých kurzů na sebe navazují a  vzájemně se doplňují. Kurzy jsou zaměřeny na základní čtyři tématické oblasti:  1. Specifické aspekty   práce  s  klienty sociálně zdravotní péče, 2.  Dovednosti, 3.  Znalosti, 4.  Osobnostní  rozvoj.  Z  celkového  počtu  kurzů  bude  6 akreditováno.

Doba nepřeje osobním setkáním, proto jsme kurzy přesunuli do online prostředí. Lektoři tak pracují z domova nebo mohou využívat zázemí naší učebny či lektorské místnosti. Technicky podporuje posluchače i lektory a o hladký průběh každého kurzu se stará náš koordinátor vzdělávání.

Tento vzdělávací program je nový a velmi inovativní. V současnosti vzdělávání reflektující problematiku sociálně zdravotního pomezí v žádném jiném regionu ČR neprobíhá. Vzdělávání budeme realizovat až do června 2021. Těšíme se na ohlasy.

Tým pracovníků SocioFactor

 
Kategorie: Vzdělávání
Vydáno: 11.02.2021 - 14:08
Zpět
Nahoru