Aktuality

Výzkum veřejného mínění zaměřený na rodinnou politiku


Od ledna 2016 realizujeme veřejnou zakázku ve výzkumu, vývoji a inovacích pro potřeby státní správy pod názvem Výzkum veřejného mínění zaměřený na sladění pracovního a rodinného života a rovnost žen a mužů v oblasti rodinné politiky a trhu práce (TB05MPSV001). Jedná se o aplikovaný výzkum zadaný a spolufinancovaný Technologickou agenturou České republiky (Program Beta), jehož uživatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Cílem výzkumu je získat aktuální informace o tom, jak rodiny se závislými členy vnímají v praxi soudobá rodinně-politická a související opatření, jaké mají preference pro revizi a tvorbu komplexního systému prorodinných opatření, jak vnímají situaci žen a mužů na trhu práce v kontextu rodinné politiky. Výstupy výzkumu budou využity při koncepční práci MPSV a Odborné komise pro rodinnou politiku. Součástí je výzkum veřejného mínění. Pokud máte zájem a současně vyhovujete výběrovým kritériím, můžete dotazník vyplnit na:  http://www.click4survey.cz/s/9478/rodinaprace
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 21.07.2016 - 11:08
Zpět
Nahoru