Aktuality

Vliv zákona o obětech trestných činů na změnu postavení oběti - výzkumná zpráva


Poskytovatelem projektu bylo Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu a vzdělávání a odborným gestorem bylo Ministerstvo spravedlnosti, Probační a mediační služba, oddělení pro koordinaci, analýzy a trestní politiku.

Výzkum rozšiřuje poznatky o tom, jak je zákon o obětech trestných činů vnímán a uplatňován v praxi, a předkládá praktické návody, jak s oběťmi lépe pracovat. Upozorňuje rovněž na limity, bariéry a problematické momenty, které s sebou nese aplikování zákona v praxi při práci s oběťmi trestných činů. Na druhou stranu poukazuje také na pozitiva a kladná hodnocení příležitostí a možností, které zákon obětem přináší.

 

Souhrnná výzkumná zpráva je k dispozici v sekci výzkum - výzkumné zprávy. 
Kategorie:
Vydáno: 07.01.2019 - 08:32
Zpět
Nahoru