Aktuality

Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina


Naši evaluátoři navštívili několik míst v Kraji Vysočina a účastnili se setkání, rozhovorů a diskuzí v rámci zpracovávané evaluace projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“.

Osobní návštěva, práce s realizačním týmem a dalšími aktéry projektu je součástí veřejné zakázky Kvalitativní a kvantitativní výzkumy při evaluaci v rámci evaluace projektu „Tvorba sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“.

Projekt má inovační charakter a vzešel z potřeby propojení sociálně zdravotního pomezí, kterému dlouhodobě chybí koordinace zejména v oblasti dlouhodobé péče. „Hlavním cílem projektu je pilotní testování nových systémových řešení – tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina. Smyslem inovace je zvýšení kvality života klientů dlouhodobé péče (LTC). Realizace projektu povede ke zvýšení efektivity a k systémové změně v obsahu a distribuci služeb sociálně zdravotního pomezí, která má vliv na dostupnost služeb,“ citujeme z webových stránek Kraje Vysočina.

Projekt si také klade za cíl zlepšit kooperaci mezi jednotlivými aktéry, prostřednictvím vytvoření Portálu sociálně zdravotního pomezí: www.vysocinapecuje.cz. Cílovými skupinami projektu jsou klienti sociálních a zdravotních služeb, neformální pečující, poskytovatelé a zadavatelé sociálních či zdravotních služeb, sociální pracovníci a v konečné fázi také samotný Kraj Vysočina.

„Při tvorbě designu zakázky Kvalitativní a kvantitativní sběr dat při evaluaci jsme se museli potýkat s časovými i metodologickými limity a bylo nutné evaluaci upravit tak, aby byla realizovatelná a zároveň, aby přinesla maximum požadovaných informací o realizaci projektu.“ uvedl Jakub Janas, vedoucí evaluátor.

Během tří dnů strávených na Vysočině se týmu evaluátorů podařilo realizovat osobní rozhovory s aktéry projetu napříč celým krajem Vysočina. V rámci rozhovorů realizovali také metodu Visit and Observation zaměřenou na Portál sociálně-zdravotního pomezí. Rovněž se zúčastnili setkání na krajském úřadě, kde realizačnímu týmu a koordinátorům pomoci prezentovali dosavadní výsledky evaluace.

Tým evaluátorů SocioFactor s.r.o.
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 26.05.2022 - 08:59
Zpět
Nahoru