Aktuality

Terénní výzkum


Provádění terénního výzkumu patří k základním dovednostem, které naši výzkumníci mají. Často oslovují své participanty přímo v jejich domovském prostředí. Současná situace ale výzkumníkům klade řadu překážek v osobních setkáních. Proto hledají způsoby, jak je uskutečnit a nikoho přitom neohrozit. Mnohé individuální a skupinové rozhovory přesouvají do online prostředí, ve větším měřítku využívají elektronické dotazníky a dotazovací systémy.

Přesto jsou výzkumné práce, kdy se bez přímého kontaktu neobejdou. Je nezbytné znát prostředí a místa, v nichž dotazovaní žijí nebo pracují. Příkladem je výzkum prováděný na sklonku minulého roku pro Statutární město Ostrava. Zaměřil se na zjištění pocitu bezpečí obyvatel ve vybraných rizikových lokalitách v Ostravě. Vyhodnocoval působení Asistentů prevence kriminality, tedy pracovníků jednoho z projektů ( Ostrava-Asistent prevence kriminality 2020-2022) Městské policie v Ostravě.

Výzkum vyžadoval konverzaci s různými aktéry včetně zástupců NNO, kteří v lokalitách působí, ale i hodnocení obyvatel různých věkových kategorií, kteří v lokalitách bydlí. Naslouchali jsme problémům, s nimiž se potýkají a denně řeší, se kterými se obrací na asistenty prevence kriminality. Vybraná místa výzkumníci navštěvovali opakovaně. Každé z nich je něčím specifické, má svůj ráz, rytmus a problémy. Jinak vypadají ráno, jinak v poledne a večer. Výzkumníci byli pozorovateli místního dění a naslouchali všemu, co bylo podstané pro hodnocení práce asistentů kriminality.

Po řadě on-line hovorů byla práce v terénu příjemným zpestřením naší práce. Tešíme se, až pominou současná opatření.

Tým pracovníků SocioFactor
Kategorie: Nabízíme
Vydáno: 05.03.2021 - 12:20
Zpět
Nahoru