Aktuality

Studenti na praxi


Během letních  prázdnin  se  dvě  studentky  Katedry  sociologie,  Filozofické  fakulty  Ostravské univerzity v rámci své praxe zapojily do šetření zacíleného na děti a mladé osoby žijící v ostravské čtvrti Dubina. Toto šetření bylo realizováno v rámci aktuálně řešeného projektu Podpora preventivních programů v Ostravě.

Úkolem studentek bylo seznámit se s prostorem této městské části. Studentky také navštívily Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Charitní středisko Michala Magone, které na Dubině již mnoho let provozuje Charita Ostrava. V bezpečném prostoru charitního klubu se děti mohou věnovat sportovním a volnočasovým aktivitám, které jsou mnohdy mimo finanční možnosti jejich rodin.

Budoucí socioložky prostřednictvím zúčastněného pozorování a rozhovoru realizovaly krátké etnografické šetření, které doplnily o sběr anketních odpovědí. Cílem ankety bylo zjistit, zda děti žijící na Dubině znají charitní středisko a zda jej navštěvují. Součástí tohoto šetření také bylo zjistit, jakými aktivitami děti zaplňují svůj volný čas v prostoru sídliště a jak vnímají Dubinu jako svůj životní prostor.

Překvapujícím zjištěním pro nás bylo, že děti se v dopoledních i odpoledních hodinách na sídlišti pohybuji spíše výjimečně. Naopak velké oblibě se těší U-rampy, po kterých se prohání koloběžkáři a další děti přihlížejí.

Téměř 50 vyplněných anketních lístků zřejmě nereprezentuje celou cílovou skupinu, nabízí však možnost nácviku dovedností, které jsou pro sociology v empirickém výzkumu důležité. „Počáteční obavy studentek byly velké. Nicméně postupně získaly větší sebejistotu a staly se pro oslovené mladé lidi z Dubiny zajímavým komunikačním partnerem,“ uvedla Alina Cogiel, senior výzkumník a mentor studentů.

SocioFactor s.r.o.

 

               
Kategorie: Výzkumné projekty
Vydáno: 03.09.2021 - 13:47
Zpět
Nahoru