Aktuality

SocioFactor vydal publikaci na téma domácí násilí


Publikace s názvem Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu. Základní fakta a výsledky vznikla v rámci projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že) nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open
Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice."

Publikaci v PDF si můžete volně stáhnout na našem webu v záložce Výzkumné zprávy.
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 12.12.2016 - 10:02
Zpět
Nahoru