Aktuality

Singletraily - harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí


Projekt s názvem „Podmínky  pro  harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí s potřebami ochrany přírody  a  rozvoje regionů“ (TL02000505; Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA), jehož hlavním řešitelem je  Mendelova univerzita v Brně a spoluřešitelem je  SocioFactor byl k 31. 12. 2021 končen. 

V rámci projektu vznikla řada odborných textů, článků a dalších dokumentů. Všechny volně dostupné výstupy najdete na našich webových stránkách v sekci Projekty -  Singletraily - skloubení cykloturistiky.

Zvláštní pozornost si zaslouží  Metodika hodnocení vhodnosti prostředí a stanovení podmínek budování a provozu singletrailů v lesním prostředí z hlediska biodiverzity lesa nebo akademický článek v   Studia Turistica academic journal - Studia Turistica 2021,  03/2021, str. 23.

 
Kategorie: Výzkumné projekty
Vydáno: 13.01.2022 - 14:13
Zpět
Nahoru