Aktuality

Singletraily - harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí


Projekt s názvem „Podmínky  pro  harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí s potřebami ochrany přírody  a  rozvoje regionů“ (TL02000505; Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA), jehož hlavním řešitelem je Mendelova univerzita v Brně a spoluřešitelem je SocioFactor, stále pokračuje. V současné době se naši výzkumníci plně věnují přípravě publikací, které patří mezi povinné výstupy projektu.

Pracujeme na několika odborných textech, které budou v dubnu odeslány do odborných recenzovaných časopisů. Jeden z odborných textů je věnován procesu změny v obci Černá Voda, v jejíž těsné blízkosti se nachází singletrail Rychlebské stezky v Rychlebských horách. Text sleduje vývoj změn v samotné obci a její bezprostřední blízkosti. Zaměřuje se na změnu veřejného prostoru uvnitř obce, která v posledních letech zažívá sezónní nápor cyklistů a turistů. S tím souvisí zejména výstavba nových ubytovacích kapacit a restauračních zařízení. Kromě změny veřejného prostoru uvnitř obce se věnuje i proměně krajiny, kam byly singletraily zasazeny.

Teoreticky text vychází z konceptu taskscape britského antropologa Tima Ingolda. Metodologicky text vychází především z rozhovorů, pořízených v průběhu opakovaných terénních výjezdů, které naši výzkumníci v Černé Vodě uskutečnili v červnu a v červenci roku 2020.

Jiný text je zacílen na přínos zkoumaných singletrailů pro jednotlivé lokality, ve kterých se singletraily nachází. Jedná se o Jedovnice, Mariánské údolí, Černou Vodu. Vlastní obsah textu vychází z analýzy výpovědí jednotlivých stakeholderů a reflektuje jejich názory na singletrail, potřeby a problémy, se kterými se díky nárůstu zájmu o tuto aktivitu potýkají. Jako stakeholdeři  byli  vybráni  zástupci  vedení obcí, místní občané,  turisté navštěvující okolí, samozřejmě cyklisté, ale také podnikatelé, kteří  provozují svou podnikatelskou činnost v okolí singletrailů, provozovatelé tratí a v neposlední řadě myslivci, kterým singletraily zasahují do honiteb a další. Součástí odborného textu je i zhodnocení přínosu singletrailů pro region jako celek a identifikování problému, které se s provozem singletrailů pojí.

K dalším výstupům patří odborné texty pro konferenční sborník a prezentace výsledků výzkumu na konferenci, která proběhne v květnu letošního roku. V následujících týdnech bude zveřejněna pozvánka včetně informací o programu.

Tým výzkumníků SocioFactor

         




Kategorie: Výzkumné projekty
Vydáno: 09.04.2021 - 09:32
Zpět
Nahoru