Aktuality

Sebezkušenostní výcvik pro sociální prevenci


Ministerstvo práce a sociálních věcí nám udělilo akreditci na nový výcvik v rozsahu 120 vyučovacích hodin.

Sebezkušenostní výcvik pro sociální prevenci je určen pracovníkům v sociálních službách. Zejména pracovníkům v oblasti poradenství - manželským a rodinným poradcům, sociálním pracovníkům, krizovým interventům, psychologům.

Účastníci mají možnost si procvičovat vlastní schopnost práce s relativně důvěrným zaměřením a obsahem. V průběhu kurzu si prohloubí schopnosti zaměřené na sebereflexi a schopnost uvědomění si aktuálních osobních hranic. Dozví se, co je to sebezkušenost. Naučí se jak pracovat se sebou samým. Zároveň se zamyslí nad svými vlastními rolemi, ve kterých během svého života vystupují.

Cílem kurzu je rozvíjet profesionální kompetence sociálních pracovníků. Důraz je kladen na práci ve skupině, sebereflexi, komunikaci, skupinovou dynamiku, řešení konfliktů a nácvik specifických dovedností. Dále pak podpora sebepoznání účastníků s využitím zážitkových a sebereflektivních postupů, podpora schopnosti a dovednosti účastníků poznávat druhé lidi, porozumět jejich potřebám a životu, komunikovat s nimi, řešit konflikty, pracovat se skupinou. V neposlední řadě se výcvik zaměří na rozvíjení vybrané profesní dovednosti účastníků s důrazem na vedení rozhovorů a techniky dotazování při práci s klientem, na prevenci a intervenci při rizikovém chování. Využívány budou nástroje pro reflexi praxe.

Další informace Vám sdělí Jana Škorňoková - tel.: 774 420 700, email:  skornokova@sociofactor.eu

Těšíme se na Váš zájem.

Tým pracovníků vzdělávání SocioFactor s.r.o.
Kategorie: Vzdělávání
Vydáno: 22.02.2021 - 13:34
Zpět
Nahoru