Aktuality

Sčítání osob z vybraných kategorií klasifikace ETHOS


„Problematika bezdomovství je v České republice tématem, kterému je věnována značná pozornost. Existuje řada kvalitních studií o bezdomovectví v České republice, které se tímto fenoménem zabývají z různých úhlů pohledu, avšak pro lepší orientaci je potřeba se systematicky zaměřit na zjišťování toho, kolik osob bez domova na území České republiky žije.

Sledovat vývoj bezdomovectví je však možné pouze tehdy, pokud jsou údaje sbírány opakovaně a ve všech kategoriích. Proto se Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR rozhodlo realizovat další výzkum s názvem Sčítání  osob  ve  vybraných  kategoriích  klasifikace  ETHOS  II, který  je  realizován  v  období  leden–červenec  2022. Jeho  cílem  je  zjistit  počty  (či kvalifikované odhady) osob v bytové nouzi z vybraných podskupin u kategorií osob bez domova, v nevyhovujícím bydlení a v nejistém bydlení.

V rámci tohoto výzkumu bude navázána spolupráce s dalšími subjekty a to jak státními, tak i nestátními (např. krajští metodici/metodičky, sociální pracovníci/pracovnice obcí, pracovníci/pracovnice neziskových organizací a další). Jejich zapojení přispěje k úspěšnému sesbírání všech potřebných dat a následnému vyhodnocení."

Celý článek najdete ve Zpravodaji sociálního bydlení 1/2022, str. 33.

Petra Šobáňová,  SocioFactor s.r.o.
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 01.04.2022 - 08:42
Zpět
Nahoru