Aktuality

Rozvoj systému sociálních služeb


Právě probíhá dotazníkové šetření v rámci individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Rozvoj systému sociálních služeb“ s reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003739, hrazeného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu  ČR.

Cílem tohoto dotazníkového šetření je získat zpětnou vazbu přímo od účastníků seminářů, která realizátorům do budoucna umožní zachytit případné nedostatky a zaměřit se na vylepšení dalších plánovaných seminářů.
 
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 15.11.2021 - 11:01
Zpět
Nahoru